Opening De Oekraïense School

In Rotterdam worden 2.400 opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen gerealiseerd. Onder deze vluchtelingen zijn veel kinderen. Het Rijk heeft besloten dat deze kinderen recht hebben op onderwijs. Rotterdam biedt hun een centrale onderwijslocatie.

Vandaag opende de deuren van de tijdelijke onderwijslocatie voor Oekraïense vluchtelingen. De locatie heet De Oekraïense School en bevindt zich in het gebouw van het voormalige Zuider Gymnasium aan de Grift 30. De locatie richt zich op leerlingen van 6 tot en met 16 jaar in het primair en voortgezet onderwijs.

Digitale les

Er is digitale les vanuit Oekraïne tot 9 juli. Dit is via de Oekraïense Ambassade en Ministerie van Onderwijs Oekraïne geregeld. In de klas wordt gewerkt met een Nederlandse staf en Oekraïense docenten. Er wordt gewerkt met docenten die ervaring hebben met traumabegeleiding.

Gefaseerde instroom

De instroom van leerlingen gaat gefaseerd. Er wordt gestart met 100 kinderen voor de basisschool en 100 voor het voortgezet onderwijs. De kinderen komen in klassen van ongeveer 15 leerlingen per groep. De eerste schooldag is een kennismakingsdag. De tweede schooldag is op dinsdag 19 april (na Pasen). De lessen beginnen om 9 uur. Ouders worden benaderd via de gemeentelijke opvanglocaties voor een tijdslot om in te schrijven. Kinderen moeten ingeschreven staan in de Basis Registratie Personen.

De gemeente werkt aan een programma voor de zomervakantie en daarna het starten van nieuwkomersonderwijs. Via schakelklassen en Internationale Schakel Klassen (ISK) stromen leerlingen door naar het Nederlandse onderwijs. Dit is afhankelijk van de verblijfsduur van de vluchtelingen.