Feestelijke opening vernieuwde Oscar Romeroschool

Op donderdag 17 oktober 2019 opende wethouder Said Kasmi (Onderwijs, Cultuur en Toerisme) samen met leerlingen en ouders de vernieuwde Oscar Romeroschool in Crooswijk. Deze katholieke basisschool uit 1958 heeft een complete metamorfose ondergaan. En dat moet natuurlijk gevierd worden!

Transformatie

Het pand is in anderhalf jaar tijd getransformeerd tot een modern, energiezuinig en toekomstbestendig schoolgebouw. De school heeft een nieuwe ingang gekregen en de lokalen, het meubilair en de toiletten zijn vernieuwd. Het gebouw voldoet nu ook aan de kwaliteitseisen ‘frisse scholen’ van de GGD. Een gezond binnenmilieu in scholen heeft tenslotte een positief effect op de gezondheid, leerprestaties en functioneren van leerlingen.

Goed, gevarieerd en toekomstbestendig onderwijs

De gemeente Rotterdam en de onderwijsbesturen investeren in goed, gevarieerd en toekomstbestendig onderwijs voor alle Rotterdamse kinderen. Een belangrijk onderdeel hiervan is huisvesting die voldoet aan de eisen van het hedendaagse onderwijs. De Oscar Romeroschool is één van de 50 gebouwen uit het Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2015 – 2019 voor het primair, voorgezet en speciaal onderwijs. In dit meerjarenplan zijn de onderwijsgebouwen opgenomen die het eerst aan vervanging of vernieuwing toe zijn. De gemeente heeft hiervoor 260 miljoen euro voor beschikbaar gesteld. De totale renovatie kostte € 3,3 miljoen. Het schoolbestuur was verantwoordelijk voor de bouw. Linea architecten heeft het ontwerp van de school gemaakt en Eekhout Bouw heeft het uitgevoerd.

Huisvestingsprogramma

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor voldoende en goede onderwijshuisvesting. In het zogenaamde Integraal Huisvestingplan (IHP) van de gemeente Rotterdam is vastgelegd welke scholen op termijn worden verbouwd. Daarnaast stelt de gemeente ieder jaar geld beschikbaar voor scholen die niet in het IHP zijn opgenomen. Dit noemen we het zogenoemde huisvestingsprogramma. Dit jaar is er voor zo’n 80 scholen geld vrijgemaakt. Het gaat in het totaal om 10 miljoen euro aan investeringen in gebouwen en 3,5 miljoen euro die direct aan de scholen worden overgemaakt.

Meer informatie over het beleid Onderwijshuisvesting.