Terug naar overzicht
De Regenboog

Opleidingen speciaal onderwijs samen onder één dak
Project in voorbereiding

De schoolbesturen CVO en PCBO willen graag op één locatie gezamenlijke huisvesting bieden aan speciaal onderwijs. Samenbrengen van Accent Praktijkonderwijs, VSO ZMLK De Regenboog en Accent Avondschool biedt mooie kansen om samen te werken, opleidingen elkaar te laten aanvullen, maar ook om de ruimte efficiënt te gebruiken en de beheerkosten te reduceren.

 

Een leegstaand gebouwencomplex aan de Van Alkemadestraat-Vondelweg komt voor deze huisvesting in aanmerking. Het complex bestaat uit drie gebouwdelen. De constructie daarvan verkeert in goede staat, maar de technische en functionele staat van het complex is er slecht aan toe. Daarnaast is het complex door de vele hoogteverschillen niet prettig voor zowel het geven van onderwijs als het reduceren van kosten.

Daarom is nu een business case voor deze locatie vastgesteld, waarin het oude complex verdwijnt om plaats te maken voor een veel compacter en efficiënter schoolgebouw. Op dit moment verkeert het project in de ontwerpfase, die moet leiden tot de bouw van een nieuw onderkomen voor speciaal onderwijs waarin Accent en De Regenboog hun krachten kunnen bundelen.