Terug naar overzicht
Rudolf Steiner College Rotterdam

Overblijfruimte en ook voor diploma-uitreikingen
Opgeleverd project

Een gloednieuw schoolhart, met een aula die ook als theater is te gebruiken, vormt het pronkstuk van het nieuwe onderkomen van het Rudolf Steiner College Rotterdam. Het hart verbindt de twee vleugels van de school aan de Tamboerstraat en de Vaandrigstraat in Crooswijk.

 

Beide vleugels vormden samen jarenlang een ambachtsschool. Om plaats te bieden aan het Rudolf Steiner College zijn de twee gebouwen volledig gerenoveerd, voorzien van nieuwe funderingen, nieuwe kozijnen en een ventilatiesysteem, dat door mankementen in de warmtekoelte-installatie nog met startproblemen kampt. De aftandse werkplaatsen tussen de twee gebouwen zijn gesloopt en vervangen door de aula.
 

‘We zijn ontzettend blij met onze nieuwe behuizing', zegt directeur Sebastiaan Cooiman. ‘De aula is niet alleen te gebruiken als overblijfruimte, maar ook voor diploma-uitreikingen. We houden er ook met enige regelmaat theatervoorstellingen, er kunnen 450 leerlingen in.’ Met de verbouwing van de twee vleugels en de nieuwbouw ertussenin is in het voorjaar van 2014 begonnen. Na die ingrijpende operatie kon de school er met ingang van het studiejaar 2015-2016 haar intrek in nemen.