Overgangsmomenten

De verschillende keuze- en overgangsmomenten in het onderwijs zijn cruciale momenten voor de schoolcarrières van kinderen.  Ze bepalen mede het schoolsucces van kinderen. Dat geldt voor elk kind, maar de invloed van deze momenten is extra groot voor kinderen van ouders met een opleiding zonder startkwalificatie. Van Peutergroep tot universiteit zien we dat kinderen van deze ouders minder succesvol zijn dan kinderen van ouders met een afgeronde opleiding in het hoger onderwijs. Het verbeteren van de overgangen tussen schoolsoorten verkleint tweedeling tussen leerlingen en vermindert schooluitval. Dit is dan ook een van de thema’s uit het onderwijsbeleid 2019-2022 ‘Gelijke kansen voor elk talent’.

Wat speelt er?

  • Een doorgaande lijn bij de overgang van de Peutergroep naar de vroegschool (groep 1 en 2 van de basisschool) ontbreekt.
  • Het basisschooladvies voor kinderen van ouders met een opleiding zonder startkwalificatie wordt gemiddeld lager ingeschat waardoor deze kinderen ondergeadviseerd worden voor het voortgezet onderwijs.
  • Het stapelen van diploma’s is in principe mogelijk, maar leerlingen en studenten ervaren in de praktijk allerlei drempels.

Wat is de ambitie van de gemeente?

De gemeente en het Rotterdamse onderwijs willen alle kinderen in Rotterdam de beste onderwijskansen geven. Iedereen verdient een eerlijke kans om zijn of haar talent te ontwikkelen en dromen te laten uitkomen. Het is daarom onacceptabel dat we het kinderen, door knelpunten in de overgang tussen schoolsoorten, moeilijk maken om zich naar hun mogelijkheden te ontwikkelen. We zullen er de komende jaren dan ook alles aan doen om de keuze- en overgangsmomenten te verbeteren en kinderen in hun schoolloopbaan vooruit te helpen. Hiervoor is een uitvoeringsplan opgesteld met afspraken en acties van de gemeente, schoolbesturen en scholen.

Enkele voorbeelden van maatregelen uit het uitvoeringsplan die we inzetten om de overgang naar een (andere) schoolsoort te verbeteren:

  • Alle partners van vroeg- en voorschoolse educatie in Rotterdam maken resultaatafspraken over de vroegschoolse educatie, zodat ze toewerken naar wat kleuters allemaal moeten kunnen en kennen aan het einde van groep 2. De ambitie is dat Rotterdamse doelgroepkinderen, zonder of met een zo’n klein mogelijke achterstand, in groep 3 starten.
  • We faciliteren scholing voor leerkrachten van groep 7 en 8 om meer bewustzijn te creëren van de afwegingen die zij maken bij de advisering van kinderen.
  • Ouders beter informeren over keuze- en overgangsmomenten.