Direct naar content

Overstap basisschool

De voorschool is verbonden aan de basisschool. Dit maakt de overstap naar groep 1 makkelijk. Ook gaat er geen informatie over de ontwikkeling van het kind verloren.

Voor overdracht van voorschool naar basisschool is het document Overdracht vve-po beschikbaar.