Presentatie Rotterdams Onderwijsbeleid 2019-2022

Datum

18 januari 2019

Aanvang

9.15 uur (inloop vanaf 8.45 uur)

Eind

10.45 uur

Locatie

Het Lyceum Rotterdam, Beukelsdijk 91

 

Een nieuw jaar met nieuwe kansen én een nieuw Rotterdams onderwijsbeleid. We presenteren dit nieuwe beleid op vrijdag 18 januari.

Gelijke kansen voor elk talent! Dat staat centraal in het nieuwe onderwijsbeleid voor de komende vier jaar. Alle Rotterdamse kinderen verdienen een eerlijke kans om hun talenten te ontwikkelen en hun dromen tot werkelijkheid te maken. Het inkomen, opleidingsniveau of geboorteland van hun ouders mag daarbij geen rol spelen. De kansengelijkheid in het Rotterdamse onderwijs neemt de komende jaren toe, bijvoorbeeld door gezamenlijk te investeren in overgangen tussen onderwijssoorten, kwaliteit en toegankelijkheid van het onderwijs en het voorbereiden van jongeren op de arbeidsmarkt en op de toekomst. Ook zetten gemeente en onderwijsveld zich in voor de aanpak van het lerarentekort en een betere aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp. Met elkaar realiseren we dat meer kinderen en jongeren in Rotterdam de komende jaren een hoger en passend onderwijsniveau bereiken.

Dankzij u!

Het onderwijsbeleid 2019-2022 ‘Gelijke kansen voor elk talent’ is mede tot stand gekomen dankzij de input van onderwijsinstellingen, kinderopvang-organisaties, leraren, ouders en andere betrokkenen. Dankzij u, dus! Graag vieren wij met u de totstandkoming van dit nieuwe beleid. Wilt u daarbij zijn? Meldt u dan aan voor de bijeenkomst op 18 januari door een e-mail te sturen naar onderwijs@rotterdam.nl. Ook uw collega’s kunnen zich op dit mailadres aanmelden.

Het programma van deze ochtend

8.45 uur  Inloop met koffie en thee

9.15 uur  Start programma

9.20 uur  Gedicht door Derek Otte 

9.25 uur  In gesprek met Young010

9.35 uur  Korte film over nieuw onderwijsbeleid

9.40 uur  Toespraak door wethouder Said Kasmi

9.50 uur  In gesprek met Rotterdamse onderwijsprofessionals

10.15 – 10.45 uur Afsluiting bijeenkomst en napraten