Prof. Andy Hargreaves: Uplifting Leadership in Rotterdam

Datum

23 mei 2019

Aanvang

ochtend 8.45

Eind

17.00

Locatie

De Doelen

Helaas is Andy Hargreaves verhinderd om te komen op 27 september 2018. Het congres is nu 23 mei 2019. U kunt zich nog niet aanmelden. Nadere informatie volgt.


Andy Hargreaves is een toonaangevende professor in de onderwijsverandering. Hij schrijft en houdt lezingen over het thema duurzame schoolontwikkeling en duurzaam leiderschap. Zijn onderzoek naar de aanpak van onderwijsinnovaties in Londen is een inspiratie voor de mogelijkheden in Rotterdam.

In de ochtend legt Hargreaves de link tussen zijn inzichten en de toepassing daarvan in het Rotterdamse onderwijs. In de middag gaan we in een kleiner gezelschap aan de hand van casuïstiek samen met Hargreaves dieper in op onderwerpen rond onderwijsvernieuwing in het Rotterdamse onderwijs.

Programma

Ochtend (Juriaanse zaal)

08.45     Ontvangst en registratie

09.30     Opening door wethouder Said Kasmi (Onderwijs, Cultuur en Toerisme)

09.40     Presentatie prof. Andy Hargreaves (Engels gesproken)*

10.30     Pauze en verzamelen van vragen voor prof. Andy Hargreaves

11.00     Vervolg presentatie en beantwoorden van vragen

12.00     Einde ochtendprogramma

 

Middag (Arcadiszaal)

Het aantal plaatsen voor het middagprogramma is beperkt***.

12.15     Lunch voor middaggasten

13.00     Start middagprogramma verdieping op thema 1 en 2**

14.30     Pauze

15.00     Verdieping op thema 3**

15.45     Plenaire terugkoppeling

16.00     Netwerkborrel

16.00     Nabespreking met prof. Andy Hargreaves met inbrengers van de casuïstiek en genodigden.

16.45     Einde bijeenkomst

 

*In de keynote over Professioneel Kapitaal legt prof. Andy Hargreaves een verbinding met de volgende thema’s:

  • Segregatie en kansengelijkheid. Keuzevrijheid voor ouders en de kans op segregatie. Hoe kijkt hij in dit verband naar concept-scholen. Relatie met sociaaleconomische status en opleidingsniveau van ouders.
  • Grootstedelijke context en het lerarentekort. Hoe creëer je in Rotterdam een aantrekkelijke en uitdagende werkomgeving voor leraren? Hoe maak je het aantrekkelijk voor leraren om te kiezen voor Rotterdam? Hoe zorg je ervoor dat de huidige leraren in Rotterdam willen blijven werken?
  • Hoe hou je de basiskwaliteit op orde? Welke competenties van leraren zijn extra belangrijk binnen een grote stad als Rotterdam?
  • Wat kunnen we leren van wijken als Hackney in Londen. Wat zou er nodig zijn om het onderwijs in Rotterdam een goede impuls te geven?

 

** In de middag is er een verdiepende bijeenkomst voor po en vo. Hierbij denkt Hargreaves mee en deelt zijn visie en tips. Dit doen we in drie tafelrondes aan de hand van een casus over de thema’s:

  1. Doorstroming PO – VO en kansengelijkheid

  2. Aantrekkelijk en toekomstbestendig leraarschap

  3. Hoe realiseer je gezamenlijke verantwoordelijkheid?

 

*** Het organisatieteam van de gezamenlijke schoolbesturen draagt zorg voor het aantal bezoekers. Aangezien in de middag het aantal deelnemers beperkt is, ontvangt u nog bericht of u bij het middagprogramma (80 personen) en eventueel aansluitend de nabespreking (20 personen) aanwezig kunt zijn.

 

Datum Donderdag 23 mei 2019

Tijd Ochtend 8.45-12.00, Middag 13.00-16.45

Locatie De Doelen Juriaanse zaal en Arcadis zaal. Kruisplein 30, 3012 CC Rotterdam

Voor wie

  • Ochtendprogramma: Leraren, leidinggevenden, bestuurders en opleiders vanuit vve, po, vo, mbo en leraren- en docentenopleidingen
  • Middagprogramma:Onderwijsprofessionals in het primair- en voortgezet onderwijs (maximaal 80 plaatsen).***

Deelname na registratie
 

Hartelijke groet namens de organisatie ‘Hargreaves in Rotterdam’: de gezamenlijke schoolbesturen, gemeente Rotterdam en Bazalt training en advies