Wederzijdse uitwisseling van medewerkers tussen peuteropvang en basisschool

Wederzijdse uitwisseling van medewerkers tussen peuteropvang en basisschool: pedagogisch medewerker gaat als onderwijsassistent aan de slag en de IB’er en schoolmaatschappelijk werker doen ook taken in de nulgroep.