Protocol leerlingenvervoer

Vanaf 11 mei gaan de basisscholen en speciaal (basis)onderwijs scholen weer van start. Dat betekent dat ook het leerlingenvervoer weer wordt opgestart. Het Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) Zorgvervoer en Taxi, en de vakbonden FNV en CNV Vakmensen stelden gezamenlijk een protocol op. In dit protocol wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne waar rekening mee gehouden moet worden als het vervoer weer wordt opgestart.

Het is niet nodig dat kinderen in het leerlingenvervoer onderling anderhalve meter afstand houden. Dit stelt het RIVM op basis van de protocollen voor het (speciaal) basisonderwijs. Ook hoeven er geen extra maatregelen genomen te worden om het contact tussen de chauffeur en de leerlingen te voorkomen. Persoonlijke beschermingsmiddelen of het plaatsen van een fysieke afscheiding zijn dus niet nodig.

Wel vinden partijen het van belang dat er bepaalde uitgangspunten in acht worden genomen, zodat het vervoer veilig en verantwoord kan worden gedaan. De belangrijkste punten uit het protocol lees je hier:

  • Leerlingen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden.
  • De chauffeur blijft zoveel mogelijk op 1,5 meter afstand van de leerlingen. Het RIVM adviseert hierover hetzelfde als bij leraren; niet al het contact kan voorkomen worden. Uit onderzoek blijkt dat de kans dat kinderen het virus doorgeven aan volwassenen klein is.
  • Houd als volwassene zelf wel 1,5 meter afstand van de chauffeur en de taxi.
  • De chauffeur kan het vervoer op de reguliere manier uitvoeren, dat wil zeggen dat alle handelingen (denk aan gordel omdoen, rolstoel vastzetten etc.) door de chauffeur kunnen worden gedaan. Extra maatregelen waaronder het dragen van persoonlijke beschermingsmaatregelen of het plaatsen van een fysieke afscheiding tussen chauffeur en kinderen zijn niet nodig.
  • Kinderen stappen zoveel mogelijk zelf in en uit, de chauffeur mag helpen als dat nodig is.  
  • Kinderen doen zelf de veiligheidsgordel om, de chauffeur mag helpen met gordels e.d. als het nodig is.
  • Kinderen mogen voorin zitten.
  • Er is geen fysieke afscheiding nodig bij het vervoer van basisschoolleerlingen. In enkele gevallen zal er wel een fysieke afscheiding in de bus zijn. Kinderen mogen ook dan gewoon voorin zitten.

Het protocol vind je hier.

Team Leerlingenvervoer

Aan alle scholen wordt gevraagd om zo snel mogelijk aan te geven of zij het onderwijs op de reguliere wijze zullen hervatten of uitzonderingen hebben. Ook scholen buiten Rotterdam waar een aantal leerlingen uit Rotterdam naar toe gaat roepen wij op om contact te nemen. Neem contact op met het Team Leerlingenvervoer via (010) 498 42 57 of leerlingenvervoer@rotterdam.nl. Op deze manier kan vervoersbedrijf Trevvel het vervoer op tijd regelen.