Rabobank stelt 400 wifi-hotspots beschikbaar

Het coronavirus heeft een grote invloed op de Nederlandse samenleving. In Rotterdam stropen we de mouwen op en gaan we door. In korte tijd ontstaan in de hele stad mooie initiatieven, ook op gebied van onderwijs. Vrijwel alle scholen zetten online programma’s in om onderwijs op afstand mogelijk te maken en te kunnen monitoren.

Een groep kinderen in de stad kon hier de eerste twee weken niet aan deelnemen, omdat zij thuis geen computer of internetverbinding hadden. Inmiddels beschikken deze kinderen, door onder andere een donatie van Stichting De Verre Bergen in samenwerking met Coolblue, over een device. Ook voor de kinderen die tot nu toe nog geen internetverbinding hadden, is nu een oplossing. Rabobank Rotterdam stelt namelijk 400 wifi-hotspots beschikbaar aan de Rotterdamse schoolbesturen van het primair en het voortgezet onderwijs. De besturen lenen deze uit aan leerlingen die thuis geen internet hebben. Daarnaast bieden enkele telecomproviders, zoals KPN en Ziggo landelijk een aantal internetverbindingen aan.

De onderwijsbesturen kunnen tot en met maandag 6 april bij de gemeente aangeven welke leerlingen een wifi-hotspot nodig hebben. Daarna start te gemeente direct met het toewijzen van deze hotspots, zodat de kinderen zo snel mogelijk aan de slag kunnen met onderwijs op afstand. Op basis van de aanvragen van de schoolbesturen hoopt de gemeente inzicht te krijgen in hoeveel internetverbindingen nodig zijn en of het nodig is om aantal wifi-hotspots uit te breiden.