Terug naar overzicht
KBS De Horizon

Renovatie leidt tot energieneutrale school
Project in voorbereiding

De katholieke basisschool De Horizon aan het Goudkruid in Ommoord staat een van de interessantste vernieuwingsoperaties te wachten in de stad. Voor deze school loopt een pilot-project om het gebouw duurzaam te renoveren tot een energieneutrale school. Schoolbestuur RVKO en de gemeente hebben de handen ineengeslagen om dit bijzondere project tot stand te brengen. Het past in het uitvoeringsprogramma ‘School vol energie’ waarmee Platform 31 in heel het land verduurzaming stimuleert. Op dit moment vindt de selectie plaats van een samenwerkingsverband van partijen, die tezamen garant zullen staan voor onder meer het ontwerp, de bouw en het onderhoud van het schoolgebouw.

De Horizon dateert uit de jaren zestig, toen de nieuwe wijk Ommoord gestalte kreeg. De toen gehanteerde systeembouw leent zich goed voor een ingrijpende renovatie, waarbij van het gestripte gebouw alleen het casco overblijft. Naast functionele wijzigingen in het gebouw die nodig zijn de kinderen goed onderwijs te bieden, krijgt het gebouw vervolgens nieuwe, duurzame gevels en alle andere voorzieningen om het fris en energieneutraal te maken. Wanneer het selectieproces voorspoedig verloopt, is de verwachting dat de werkzaamheden aan de school rond de zomervakantie van 2018 kunnen beginnen.