Rotterdam bouwt door tijdens coronacrisis

De nieuwbouw, verbouw en renovatie van schoolgebouwen in Rotterdam is in volle gang. Dat gaat, ook in deze coronatijd, gewoon door.

In het integraal huisvestingsplan onderwijs staat welke scholen het eerst worden aangepakt. Ondertussen zijn de meeste onderwijshuisvestingsprojecten de afgelopen jaren volgens planning opgeleverd of in uitvoering. Zo wordt nu bijvoorbeeld gebouwd aan nieuwe schoollocaties voor basisscholen De Sleutel, Fatima en voor het Praktijkcollege Zuidwijk. Het Zuiderziekenhuis wordt grondig gerenoveerd en getransformeerd tot huisvesting voor het Zuider Gymnasium.

De Sleutel

Andere voorbeelden van projecten in uitvoering zijn de renovatie van de leegstaande school in de Assendelftstraat. In Park16hoven wordt op dit moment een tijdelijke school met 16 lokalen neergezet. Binnenkort start de nieuwbouw voor ‘De Hazelaar’, de Mytyl/Tyltylschool en revalidatiecentrum Rijndam. Op 24 april is de tijdelijke huisvesting voor het Wolfert Dalton aan de Argonautenweg 55 opgeleverd.

Fatimaschool

De Fatimaschool heeft fors ruimtegebrek, waardoor leerlingen nu nog verdeeld zitten over meerdere locaties. Naast de bestaande school komt daarom uitbreiding voor de Fatimaschool. De uitbreiding is begin van het nieuwe schooljaar klaar en biedt voldoende ruimte aan alle leerlingen. De gemeente investeert ruim 5,5 miljoen in de nieuwbouw. De school is 2-laags en heel compact met een gang in het midden en aan weerszijden ruime lokalen. Door de lichtstraat in het groene dak boven de centrale trap is het een heel licht en ruimtelijk gebouw. De zonnepanelen zijn verwerkt in het glas. Het gebouw voldoet aan alle frisse-scholen-eisen voor nieuwbouw en is ook heel energiezuinig. Op 13 maart van dit jaar is het hoogste punt bereikt.  

Renovatie leegstaande school Assendelftstraat

Het sloopwerk voor de renovatie van de leegstaande school aan de Assendelftstraat is gestart. Het bestaande complex wordt zowel aan de buitenzijde als van binnen grondig gerenoveerd. Er komt een nieuwe entree en goed geïsoleerde gevels en dakvlakken. In de binnenruimte komen acht prachtige lokalen met een eigen toiletvoorziening die zijn gelegen aan een centraal plein. Het plein krijgt een lichtstraat, waardoor de ruimte op een natuurlijke manier wordt belicht. Vanuit het plein zijn het speellokaal en de gymzaal bereikbaar. Met de renovatie wordt ook het binnenklimaat verbeterd door goede ventilatie en CO2-meting van de ruimten. Isolatie, vloerverwarming en vernieuwde installaties zorgen voor energiebesparing.

De Arentschool krijgt nieuwbouw, de aanbesteding hiervoor loopt en tijdens de nieuwbouw krijgen de leerlingen tijdelijk les in de gerenoveerde school aan de Assendelfstraat. Daarna wordt de Assendelfstraat permanent gebruikt voor leerlingen van de Nieuwe Park Rozenburgschool.

Zo komt het nieuwe schoolgebouw aan de Assendelftstraat eruit te zien.

Ga naar de pagina van Onderwijshuisvesting voor een kaart met alle lopende projecten.