Rotterdam heeft meeste excellente scholen van Nederland

21 januari 2019
Rotterdam is in Nederland koploper met de meeste excellente scholen. Maar liefst negen scholen voor (speciaal)basisonderwijs en voortgezet onderwijs krijgen vandaag het predicaat Excellente School 2018 van de Inspectie van het Onderwijs. Het totale aantal excellente scholen in Rotterdam komt daarmee op 17. Nooit eerder waren dat er zo veel.  De scholen die vandaag een predicaat ontvangen, zijn Auris Hildernisseschool, Auris Dr. M. Polanoschool, HPC Centrum, Calvijn vestiging Juliana (vmbo-g/t), TooropMavo (vmbo-t), Wolfert Tweetalig (havo en vwo) en Melanchton Wilgenplas (vmbo-b en vmbo-k). Het belangrijkste doel van excellente scholen is kwaliteit zichtbaar maken en overdragen om zo andere scholen te inspireren. Daarom zijn dit jaar de Excellente Scholen uit 2016 en 2017 ook betrokken bij het uitreiken van de predicaten voor 2018.
 
Best practise
Wethouder Said Kasmi (Onderwijs, Cultuur en Toerisme) heeft tijdens een bezoek aan twee excellente scholen het belang van goede scholen onderstreept: ‘Schoolkwaliteit is een van de zeven thema’s van het nieuwe Rotterdamse onderwijsbeleid. Gemeente en onderwijsveld stimuleren een goede kwaliteitscultuur. Scholen kunnen geld krijgen uit het schoolontwikkelingsbudget om de kwaliteit van het onderwijs op hun school te vergroten. Iedere school moet onderwijs van goede kwaliteit bieden, zodat alle kinderen in Rotterdam op iedere school de kans krijgen om hun talent te ontwikkelen. Een excellente school is een best practise voor andere scholen. Zo’n succesvoorbeeld willen we benutten voor het delen van kennis.


Goede resultaten en kennisdelen
Een onafhankelijke jury beoordeelt of een school het predicaat verdient. Alleen jarenlange goede onderwijsresultaten zijn daarvoor niet voldoende. O
ok moet de school excelleren op een bepaald gebied dat in de school als geheel doorwerkt, bijvoorbeeld met een onderscheidende aanpak voor een specifieke groep leerlingen of een innovatief onderwijsaanbod. Het excellentieprofiel is datgene waar de school in uitblinkt en dat relevant is voor de kwaliteit van het onderwijs en de leerlingen van de school. Om voor het predicaat in aanmerking te komen, moet een school ook laten zien welke contacten de school heeft met andere scholen, netwerken of vervolgopleidingen om zo te komen tot verdere professionalisering en kennisdeling