Rotterdam investeert ruim 93 miljoen in nieuwe gymzalen

De gemeente investeert de komende vier jaar ruim € 93 miljoen in de bouw van 55 nieuwe gymzalen voor basisscholen en middelbare scholen. Deze gymzalen zijn nodig als uitbreiding en ter vervanging van oude gymzalen die niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd en duur zijn in onderhoud.

De gemeente stimuleert een actieve levensstijl bij kinderen. ‘Bewegen hoort bij gezond opgroeien’, aldus wethouder Said Kasmi. ‘Dat begint op school’. Alle Rotterdamse leerlingen krijgen minimaal 2 uur bewegingsonderwijs per week.

Betere spreiding

Door de nieuwe gymzalen beter te spreiden over de stad, wordt voor veel scholen de reistijd naar de gymzaal een stuk korter. Onderwijstijd kan daardoor zo efficiënt mogelijk worden besteed aan onderwijs. Knelpunten in gymroosters, door afstemming welke school wanneer gebruikmaakt van een gymzaal, kunnen ook makkelijker worden opgelost door de betere spreiding en uitbreiding van het aantal zalen.

Vervangen oude gymzalen

Van de 55 nieuwe gymzalen is een aantal ter vervanging van bestaande gymzalen van voor 1960. Deze oude gymzalen zijn vaak te klein en duur om te onderhouden. De nieuwe gymzalen voldoen aan de eisen van ‘bijna energie neutrale gebouwen’. Bij de bouw van nieuwe schoolgebouwen wordt de vervanging van gymzalen direct meegenomen in het bouwplan.

Ook nieuwe gymzalen als onderdeel van gemeentelijk IHP Sport 2020-2030

De gemeente heeft de wettelijke taak te zorgen voor planning en financiering van voldoende geschikte ruimte voor bewegingsonderwijs en voor financiering van de eerste inrichting. Uitzonderingen hierop zijn gymzaal Heijplaat en de vervanging van vier gymzalen in Overschie die in het gemeentelijke Integraal Huisvestingsplan Sport zijn opgenomen. Ook vanuit IHP Sport worden dus nieuwe en gerenoveerde gymzalen en sporthallen gerealiseerd die beschikbaar zijn voor bewegingsonderwijs.