Rotterdam maakt € 5 miljoen vrij voor uitbreiding schoolzorgteams

Rotterdam heeft 5 miljoen euro vrijgemaakt voor de uitbreiding van de inzet van schoolzorgteams. Met deze extra middelen kunnen in totaal op 125 scholen schoolzorgteams worden opgezet en de bestaande schoolzorgteams worden gecontinueerd. Op dit moment zijn er bijna 80 basisscholen waar actieve schoolzorgteams zorgen voor snelle en effectieve ondersteuning bij kinderen met zorgvragen. De investering wordt vooral ingezet voor de uitbreiding van de uren van schoolmaatschappelijk werk.

Schoolzorgteams

Een schoolzorgteam bestaat doorgaans uit verschillende experts binnen en buiten de school, waaronder een intern begeleider (IB’er), een schoolcontactpersoon van PPO (samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs) en een schoolmaatschappelijk werker. Daar zijn jeugd gespecialiseerde medewerkers van het wijkteam van de gemeente aan toegevoegd op basisscholen in een aantal Rotterdamse wijken. Het gaat dan om wijken waar gezinnen en kinderen deze hulp het hardst nodig hebben.

Extra zorg op school

De gemeente zet sinds de coronapandemie extra in op zorg op school, met als doel om de impact van die periode op kinderen en jongeren zoveel mogelijk te beperken. Met geld vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is er geïnvesteerd in meer hulp en zorg in de school via medewerkers vanuit het wijkteam. Maar ook in de inzet van tientallen tutoren om kinderen en jongeren extra te begeleiden met taal en rekenen. Nu de inzet van NPO-middelen stopt, maakt de gemeente 5 miljoen euro vrij om de inzet van schoolzorgteams te continueren en te vergroten.

“In Rotterdam zien we de positieve gevolgen van deze aanpak”, zegt onderwijswethouder Said Kasmi. “Dankzij de nauwe samenwerking binnen schoolzorgteams kunnen kinderen en gezinnen sneller de juiste hulp en ondersteuning krijgen. Daarnaast worden leraren en andere onderwijsprofessionals ontzorgd, zodat zij zich helemaal kunnen richten op hun kerntaak, het bieden van kwalitatief onderwijs aan onze kinderen”.

Welzijnswethouder Faouzi Achbar is blij met wat er tot nu toe is bereikt. “Zorgprofessionals in de school willen sneller en makkelijker kunnen overleggen met het wijkteam over de zorg voor de kinderen. Door de wijkteams dichtbij de scholen te organiseren, ontstaat er een beter contact tussen ouders, school en maatschappelijk werkers. Hiermee kunnen problemen sneller preventief worden gesignaleerd en wordt voorkomen dat kinderen zwaardere hulp nodig hebben. Een waardevolle investering in het welzijn van Rotterdamse gezinnen”.

Collegetarget

Het Rotterdamse college vindt het daarom belangrijk om te blijven investeren in een pakket van maatregelen die ook op de lange termijn verbetering opleveren. Naast de investering in schoolzorgteams, komt er meer capaciteit voor het schoolmaatschappelijk werk, aandacht voor de sociale-emotionele ontwikkeling van kinderen en investeert de gemeente in de schil rond de school: het nemen van maatregelen waardoor leerkrachten worden ontzorgd en het onderwijs zich kan concentreren op haar kerntaken, de kwaliteit van het onderwijs verbeteren. Een belangrijk collegetarget.

“In het schooljaar 2025/2026 willen we dat minimaal 100 basisscholen en voortgezet onderwijsscholen, waar de achterstanden het grootst zijn, worden ondersteund met een schil om de school. Dat kan op vele manieren. Denk aan de inzet van tutoren, mentoren, preventief jongerenwerk op school en slim organiseren met kunstvakdocenten. Maar ook de investering van 5 miljoen euro in de schoolzorgteams is een directe investering in de kwaliteit van onderwijs. En daar heeft ieder kind recht op”, aldus Said Kasmi.