Rotterdam presenteert plan voor nieuwe schoolgebouwen

Rotterdam is een stad van ontwikkeling, experimenteren en groei. Tot 2035 groeit de stad met zo’n 55.000 inwoners en daarmee ook het aantal leerlingen. Dat heeft een grote invloed op de onderwijshuisvesting. De gemeente Rotterdam is verantwoordelijk voor het goed huisvesten van scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Ook de komende jaren blijft de gemeente zich inspannen om de Rotterdamse onderwijshuisvesting te verbeteren. Dat staat in het nieuwe Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2020 – 2023, dat de gemeente samen met de onderwijsbesturen heeft opgesteld.

Naast dat we de huisvesting gaan uitbreiden om de verwachte forse groei van Rotterdamse leerlingen aan te kunnen, gaan we ook het aanbod van scholen beter laten aansluiten op de vraag van ouders en kinderen: de beste basisschool in de buurt. Ook gaan we de kwaliteit van de huisvesting beter laten aansluiten op de ambitie van de gemeente en de schoolbesturen. Deze ambitie is een gevarieerd en toekomstbestendig aanbod van kwalitatief goede scholen verspreid over de stad. Schoolbesturen en gemeente hebben hierover afspraken gemaakt. Deze afspraken staan in het nieuwe Integraal Huisvestingsplan. De gemeente betaalt de uitvoering van dit plan. 

Onderwijshuisvesting: gevarieerd en toekomstbestendig


Het IHP bestaat uit drie delen. In het eerste deel (analyses en ambities) zijn twee centrale ambities voor 2035 vastgesteld:

1. Evenwichtiger onderwijsaanbod
Betere geografische spreiding van sterk, gevarieerd en kwalitatief goed onderwijs over de stad en de wijken. Hierdoor sluiten vraag en aanbod beter op elkaar aan.

2. Betere kwaliteit huisvesting
Het duurzamer (Bijna Energie Neutraal – BENG) en flexibeler bouwen van nieuwbouw scholen, zodat groei, krimp en medegebruik makkelijker zijn op te vangen en in te passen. Schoolgebouwen zijn geschikt voor kinderopvang met voorschoolse educatie.

Het eerste deel is in juni 2019 door gemeenteraad vastgesteld. In IHP-deel 2 zijn de concrete maatregelen en een lijst met uit te voeren bouwprojecten opgenomen. In totaal gaat het om ruim 30 scholen. Nu dit deel ook is vastgesteld, start de gemeente met deel 3: de lijst met bouwprojecten voorzien van een planning en benodigde investeringen.

Gerelateerde artikelen