Rotterdam in actie tegen taalachterstand in de klas met vernieuwde aanpak Thuis in Taal

Tijdens de landelijke week van lezen en schrijven is er extra aandacht voor ‘laaggeletterdheid’. “Van wezenlijk belang”, vindt onderwijswethouder Said Kasmi, die meer wil doen voor kinderen met taalachterstanden in de klas.

In Rotterdam hebben veel mensen taalproblemen. Gemiddeld is 1 op de 5 Rotterdammers ‘laaggeletterd’. “Dat zien we ook in de klas. Veel ouders die moeite hebben met lezen en/of schrijven vinden het lastig om hun kinderen een rijke taalomgeving te bieden. Hierdoor starten veel van deze kinderen vanuit een achterstandspositie op de basisschool. Dat moeten we zoveel mogelijk voorkomen. Want ieder kind verdient dezelfde kans op een mooie toekomst”, aldus de wethouder.

Ondersteuning in taalontwikkeling

Eén op de negen ouders van schoolgaande kinderen heeft moeite met lezen en/of schrijven. Deze kinderen lopen sneller een taalachterstand op. Ouders hebben een belangrijke rol in de taalontwikkeling van hun kind, maar zijn zich daar niet altijd van bewust. Ze weten vaak niet hoe ze hun kind kunnen steunen bij de taal- en schoolontwikkeling. Daarom ontwikkelde Rotterdam een nieuwe methode: Thuis in Taal.

Thuis in Taal

Thuis in Taal is een wetenschappelijk beproefde methode, ontwikkeld door Hogeschool Rotterdam in samenwerking met Stichting Peuter & Co/De Rotterdamse Peuterschool en Rotterdamse basisscholen. Deze aanpak helpt scholen en ouders om samen de (taal)ontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren. Het wordt al toegepast bij alle Peutergroepen van Peuter & Co en diverse basisscholen in Rotterdam. Met succes. In de praktijk zien we dat het ‘Thuis in Taal’ programma helpt om scholen en ouders beter te laten samenwerken. Het zorgt ook voor meer gesprekken en interactie tussen ouders en hun kinderen, wat heel belangrijk is om taal te leren.

Nieuw: Thuis in Taal naar Huis

Voor gezinnen die extra hulp nodig hebben, is er nu een thuisvariant. Hogeschool Rotterdam heeft een nieuwe een methodiek ontwikkeld, waarbij begeleiders bij gezinnen thuis spel- en taalactiviteiten doen met ouder(s) en hun kind. Deze aanvullende aanpak, is er voor gezinnen die nog nét dat stukje extra hulp nodig hebben om thuis te oefenen met taal

Over het Onderzoek en Toekomstplannen

Martine van der Pluijm, lector ‘Samenwerken aan een Taalrijke Omgeving voor Jonge Kinderen’ bij Hogeschool Rotterdam, deed in 2020 onderzoek waarop ‘Thuis in Taal’ is gebaseerd. Zij werkt nu aan een nieuwe studie in samenwerking met peutergroepen, Rotterdamse scholen en andere partners, zoals Actief Ouderschap, aan de thuisvariant van ‘Thuis in Taal’. Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs investeert de gemeente in deze aanpak. Dit wordt ook opgenomen in het nieuwe Rotterdamse Onderwijsbeleid, dat komend najaar wordt gepresenteerd. Lees hier een interview met Martine over Thuis in taal naar huis.

Nu aan de slag met taal?

Kijk voor meer informatie op beterintaal.nu of neem contact op met taal@rotterdam.nl.

Lees hier verhalen uit de praktijk: