Rotterdamse aanvangsklas voor kinderen die nog niet naar de kleutergroep kunnen

Er komen in Rotterdam aanvangsklassen voor jonge kinderen die meer tijd nodig hebben om schoolrijp te worden. Deze klassen zijn bedoeld voor jonge kinderen die niet naar een reguliere kleutergroep kunnen, omdat ze daarvoor niet genoeg schoolrijp zijn. Aanvangsklassen zijn speciale klassen op reguliere basisscholen voor kinderen, waarvan de inschatting is dat ze met extra aandacht en ondersteuning, uiterlijk bij de overgang naar groep 3 wel naar het regulier onderwijs zouden kunnen.

Invulling aan twee speerpunten van het Nieuw Rotterdams Onderwijsbeleid

Met de aanvangsklassen geven schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en de gemeente invulling aan twee speerpunten van het Nieuw Rotterdams Onderwijsbeleid: aandacht voor het jonge kind en de verbinding tussen onderwijs, preventie en (jeugd)hulp. Deze klassen bieden onderwijs en ondersteuning aan een groep jonge kinderen voor wie dit aanbod nog ontbrak. Ze helpen te voorkomen dat deze kinderen onterecht in het speciaal onderwijs terechtkomen of onnodig worden geïndiceerd voor gespecialiseerde jeugdhulp, omdat er in reguliere kleutergroepen niet genoeg tijd en ruimte is voor persoonlijke begeleiding bij afwijkend gedrag of ontwikkeling. Het doel is dat 80% van de kinderen doorstroomt naar een reguliere groep 2 of 3 in het basisonderwijs. Dit kan de school van de aanvangsklas zijn, maar ook een andere school, bijvoorbeeld als die dichter bij huis is of als daar al andere kinderen uit het gezin naartoe gaan.

Wil jij als leerkracht pionieren in de aanvangsklas?

Bekijk dan de volgende vacature: Externe vacature: fulltime aanvangsklas leerkracht per aanvangsklas

Meer informatie over het Nieuw Rotterdams Onderwijsbeleid?

Kijk dan hier: Beleid NROB

Gerelateerde artikelen