Complimenten en helpende handjes tijdens de Rotterdamse Maand van het Onderwijs

Van 2 tot en met 6 oktober is het de Nationale Onderwijsweek. Een mooi landelijk initiatief dat wethouder Said Kasmi van o.a. Onderwijs dit jaar uitbreidt naar de Rotterdamse Maand van het Onderwijs in de gehele maand oktober. Het thema van de Nationale Onderwijsweek is dit jaar is ‘de taal van het hart’. Rotterdam sluit daarbij aan en gaat op complimententour.

Op iedere Rotterdamse onderwijslocatie en peutergroep wordt deze week een attentie bezorgd, waarmee we onderwijsprofessionals, leraren, directeuren, maar ook conciërges, receptionisten in het Rotterdamse onderwijs bedanken voor hun goede werk. Op dinsdag 3 oktober 2023 deelt wethouder Kasmi persoonlijk een aantal complimenten uit. Samen met twee ludieke ‘complimentenmakers’ gaat hij op bezoek bij twee scholen. De complimentenmakers gaan gehele middag op tour langs verschillende scholen in de stad om complimenten uit te delen.

Wethouder Kasmi: “Iedereen die zich inzet voor het beste onderwijs verdient elke dag een compliment. Zij zijn elke dag belangrijk voor kinderen die naar school gaan. Op scholen zijn tal van mooie initiatieven die het onderwijs verbeteren, dat moeten we laten zien! Wat mij betreft is deze Maand van het Onderwijs dan ook een nieuwe jaarlijkse traditie om het onderwijs in de schijnwerpers te zetten en waardering te laten zien voor het vak.”

Helpende handjes in de klas

Naast de complimententour biedt de gemeente ook helpende handjes in de klas. Op 45 scholen gaan medewerkers van de afdeling Onderwijs, Sport en Cultuur op verschillende manieren helpen. Dat kunnen kleine onderhoudsklusjes zijn, helpen bij extra lezen, knutselen, het assisteren bij een sportactiviteit of gesprekken voeren met studenten in het kader van burgerschap. Wethouder Said Kasmi verzorgt tijdens zijn complimententour twee gastlessen. Hij bezoekt op 3 oktober obs De Catamaran en het Marnix Gymnasium aan de Essenburgsingel.

Op dezelfde dag bezoekt wethouder Faouzi Achbar van Welzijn, Samenleven, Sport en Digitale Inclusie de Internationale Schakelklas (ISK) van het Rotterdam Design College aan de Westzeedijk. De ISK is een opleiding voor anderstalige leerlingen tussen de 12 en 18 jaar. In deze klassen zitten onder andere statushouders en uit Oekraïne gevluchte jongeren.

Wethouder Tim Versnel van Werk en Inkomen gaat op 30 oktober langs bij twee scholen in Rotterdam Zuid. Één basisschool en één school in het voorgezet onderwijs. Hij laat zich bijpraten over de invulling van Dagprogammering in de praktijk. Leerlingen krijgen hier 10 uur extra leertijd per week. Dit draagt bij aan de brede ontwikkeling en het vergroten van de kansen van de leerlingen.

Onderwijs in beeld

De  hele maand oktober wordt er in verschillende video’s op rotterdam.nl en via de socialmediakanalen van Rotterdam aandacht besteed aan het thema Onderwijs. We gaan de straat op om met inwoners in gesprek te gaan over het Rotterdamse onderwijs in de rubriek ‘Straatpraat’.  We leggen in de rubriek ‘Lekker Duidelijk’ uit wat we als gemeente allemaal doen om het lerarentekort aan te pakken. En we maken een nieuwsreportage op een heel sportieve basisschool in Zuid.

Podcasts met mensen uit het vak

Op vrijdag 6 oktober lanceren we drie podcasts. De podcasts zijn opgenomen op Rotterdamse scholen om mooie voorbeelden van goed onderwijs onder de aandacht te brengen. Mensen uit het onderwijs gaan met elkaar in gesprek over samenwerken met leerlingen, excellent en inclusief onderwijs en de toegevoegde waar van voor- en vroegschoolse educatie.

Start bouw scholencomplex Stadionpark

Op woensdag 11 oktober slaat wethouder Kasmi de eerste paal voor de bouw van OSC Stadionpark.  Twee scholen onder één dak. Het Christelijk Voortgezet Onderwijs (CVO) dat lessen geeft op mavo, havo en vwo-niveau en het LMC voortgezet onderwijs dat lessen geeft op vmbo-niveau. Beide scholen hebben een sportprofiel om leerlingen meer te laten bewegen en gezond te laten eten. Er is plek voor 1.700 leerlingen.

Nieuw Rotterdams Onderwijsbeleid

De Maand van Onderwijs wordt afgesloten met de presentie van het Nieuw Rotterdams Onderwijsbeleid dat per 2024 van start gaat. In het Nieuwe Rotterdamse Onderwijsbeleid wordt doorgebouwd op het beleid waarop afgelopen jaren is ingezet, maar met meer focus op het jonge kind. Het doel van het nieuwe beleid is ieder kind een zoveel mogelijk gelijke startpositie te geven bij aanvang van het onderwijs en tijdens de onderwijsloopbaan onnodige drempels die het doorstromen belemmeren tegen te gaan.

Volg @onderwijs010 op de social mediakanalen voor alle acties binnen de Maand van het Onderwijs.

Gerelateerde artikelen