Rotterdamse Peutergroep: gratis en vrijblijvend uitproberen

Voor peuters die een zetje in de rug kunnen gebruiken, omdat ze dat van huis uit niet altijd krijgen, is het goed om naar een Rotterdamse Peutergroep te gaan. Ouders van deze peuters kunnen de Peutergroep tijdelijk vier weken gratis en vrijblijvend uitproberen. Voor gelijke kansen voor deze peuters maakt de gemeente de drempel om mee te doen, zo laag mogelijk.

‘De afgelopen maanden wachtten ouders om hun peuter naar een Peutergroep te brengen. Uit angst voor corona, maar ook door de landelijke toeslagenaffaire. Ouders kunnen de Peutergroep nu uitproberen zonder dat ze ergens aan vast zitten of iets verplicht zijn. We willen dat alle peuters zonder achterstand een goede start maken op de basisschool.’

Onderwijswethouder Said Kasmi


Ook extra gratis uren na uitproberen

Ouders kunnen een Peutergroep gratis en vrijblijvend uitproberen in de periode tussen 30 augustus en 31 december 2021 met een voucher die zij bij het CJG krijgen. Als zij met hun peuter op een regulier consult komen, kijkt de arts of verpleegkundige of het voor de peuter zinvol is om mee te doen om (taal)ontwikkelingsachterstand te voorkomen of in te lopen. Voor ouders die na de vier weken gebruik willen blijven maken van de Peutergroep stelt de gemeente extra gratis uren beschikbaar. Voor ouders met schuldhulpverlening zijn alle opvanguren gratis. Medewerkers van de Peutergroep kunnen ouders helpen bij wat ze moeten regelen voor de opvang.

Bereik afgenomen

De coronacrisis heeft impact op de ontwikkeling van jonge kinderen. Zo moesten de peuteropvang en kinderdagopvang meerdere keren sluiten en zijn in 2020 minder kinderen bereikt dan in 2019. Het bereik is in 2020 met 15% afgenomen ten opzichte van 2019 onder peuters waarvoor deelname belangrijk is. Doordat ouders hun peuters niet naar de Peutergroep brengen, stijgt het aantal kinderen dat zonder deelname aan een voorschools educatief programma de basisschool instroomt. Dit vergroot het risico op ontwikkelingsachterstand en kansenongelijkheid.

Over de Rotterdamse Peutergroep

Rotterdamse Peutergroepen zijn speelgroepen met een voorschools educatief programma. Bedoeld voor alle kinderen van 2 tot 4 jaar als voorbereiding op de basisschool. Pedagogisch medewerkers van de groep werken gericht aan de individuele sociaal-emotionele, motorische en reken- en taalontwikkeling van de peuters op basis van observatie en evaluatie. De gemeente betaalt mee aan de Peutergroepen en houdt toezicht samen met de Inspectie van het Onderwijs. Peutergroepen werken altijd samen met één of meerdere basisscholen.