Rotterdamse Werkwijze Democratisch Burgerschap

De gemeente Rotterdam ontwikkelt in overleg met ouders, leerlingen, onderwijsprofessionals en partners de Rotterdamse Werkwijze Democratisch Burgerschap.
 

De werkwijze heeft de volgende uitgangspunten:

  • Actuele Rotterdamse thema’s
  • De werkwijze sluit aan bij de leefwereld van de leerlingen
  • De school is een veilige plek waar leerlingen kunnen oefenen met burgerschapsvaardigheden
  • Maatwerk per sector en school

 

De werkwijze kent de volgende pijlers:

  • Kennis over fundamentele elementen van de democratie en de onderliggende principes, stemmen, de rechtstaat, vrijheid van meningsuiting, artikel 1 van de Grondwet, mensen- rechten, Tweede Wereldoorlog en het bombardement van Rotterdam.
  • Oefenen van houding en persoonlijke sociale en maatschappelijke vaardigheden.
  • Ontmoetingen tussen groepen leerlingen met uiteenlopende opvattingen.
  • Doen: ‘actief burgerschap’ buiten de muren van de school.

Subsidies voor het burgerschapsonderwijs

Om het burgerschapsonderwijs verder te versterken ondersteunt de gemeente Rotterdam de deskundigheidsbevordering van docenten én kleinschalige burgerschapsinitiatieven met subsidies. Meer informatie hierover in het gemeenteblad Subsidieregeling Rotterdams Onderwijsbeleid 2019-2020. Meer informatie over hoe je deze subsidie kunt aanvragen staat op www.rotterdam.nl/loket/subsidie-rotterdams-onderwijsbeleid.

Werksessie burgerschapprincipes

Op 3 juni 2019 vond een werksessie plaats met schoolbestuurders, docenten en medewerkers van de gemeente om te komen tot een aantal burgerschapsprincipes. Welke principes dit zijn lees je in dit verslag (pdf). Momenteel worden de burgerschapsprincipes verder uitgewerkt.