Rotterdamse Werkwijze Democratisch Burgerschap

Burgerschap gaat iedereen in Rotterdam aan. Het onderwijsveld en de gemeente Rotterdam voelen dan ook beide de urgentie en verantwoordelijkheid voor kwalitatief goed burgerschapsonderwijs. De gemeente Rotterdam en het Rotterdamse scholenveld ontwikkelen daarom in overleg met ouders, leerlingen, onderwijsprofessionals en partners in de stad, zoals de kunst & cultuursector, de Rotterdamse Werkwijze Democratisch Burgerschap.
 
Deze werkwijze kent vier uitgangspunten en vier pijlers die van belang zijn voor de ontwikkeling van de Rotterdamse aanpak over burgerschapsonderwijs. De vier uitgangspunten:
1. Rotterdamse thema’s;
2. De werkwijze sluit aan bij de leefwereld van de leerlingen;
3. De school is een veilige plek waar leerlingen kunnen oefenen met burgerschapsvaardigheden;
4. Maatwerk per sector en school.
De vier pijlers:
1.Kennen;
2. Oefenen;
3. Ontmoeten;
4. Doen.
Meer informatie over de Rotterdamse Werkwijze Democratisch Burgerschap is terug te vinden in het Rotterdamse onderwijsbeleid.