Ruim 3000 Rotterdamse kinderen doen fietsexamen

Op maandag 5 juni is het startsein gegeven voor het Praktisch Verkeersexamen in Rotterdam. De komende anderhalve maand leggen ruim 3000 Rotterdamse basisschoolleerlingen uit groep 7 het fietsexamen af. Dit is een toename van 20% ten opzichte van vorig jaar. Dit jaar zijn er 76 basisscholen in Rotterdam die meedoen.

Op het schoolplein van basisschool Het Landje, in het centrum van Rotterdam, vertrokken de hele dag basisschoolleerlingen van vier verschillende scholen op de fiets. Zij lieten zien of zij de kennis uit het theorie-examen kunnen toepassen en veilig gedrag kunnen vertonen in het echte verkeer.

Wethouder Vincent Karremans gaf het startschot om 9.00 uur. ‘Fietsen is fantastisch! Maar in de drukke stad is het ook wel opletten geblazen. Aan deze jonge verkeersdeelnemers zal het niet liggen. Die weten hoe ze veilig van en naar school kunnen fietsen. Mooi dat steeds meer scholen meedoen aan ons verkeersveiligheidsmenu. Want jong geleerd is oud gedaan!’

Vaardigheden in het verkeer 

Na een ronde op het behendigheidsparcours op het schoolplein en de controle van hun fiets reden de leerlingen een route in de buurt van de school. Om te slagen voor het fietsexamen werden ze op 9 handelingen en 6 punten gecontroleerd. Bijvoorbeeld hoe ze voorsorteren, het andere verkeer goed in de gaten houden en hoe ze duidelijk hun hand uitsteken als ze een andere richting op aan.

‘Fietsen is fantastisch! Maar in de drukke stad is het ook wel opletten geblazen. Mooi dat steeds meer scholen meedoen aan ons verkeersveiligheidsmenu.’
wethouder Vincent Karremans

Verkeersmenu010

Het Praktisch Fietsexamen is onderdeel van Verkeersmenu010. Dat is een programma waar gemeente Rotterdam interactieve en speelse verkeerslessen en voorlichting aanbiedt op basisscholen. Het doel is kinderen te leren waar ze op moeten letten in het verkeer en welke gevaren er zijn. Deze verkeersmodules noemen we het ‘verkeersmenu’. Er zijn verschillende lessen beschikbaar per leeftijdsgroep. Van groep 1 tot en met groep 8.

Persoonlijke aanpak

Het aantal basisscholen dat een module van het Verkeersmenu010 heeft afgenomen is in een jaar tijd met 13% gestegen. Eind 2021 had 56% van het aantal basisscholen in Rotterdam een module aangevraagd. Eind 2022 was dit 69%.

Volgens schoolaccountmanager Kelly Turnbull is een belangrijke reden voor deze stijging de huidige persoonlijke aanpak. ‘In een adviesgesprek benadrukken we extra het belang van verkeerseducatie voor kinderen en we zien dat vrijwel elke school daarna ook iets uit het Verkeersmenu010 afneemt en dit jaarlijks ook blijft doen. Schooldirecteuren geven aan het prettig te vinden dat wij adviseren over welke modules het beste bij die specifieke school passen.’  

De gemeente streeft ernaar dat eind 2024, 75% van de basisscholen aan het verkeersmenu deelneemt. Door het succes van de huidige aanpak is de verwachting dat de stijgende lijn doorzet en deze doelstelling behaald wordt. Dit zorgt ervoor dat zo veel mogelijk kinderen zich veilig in het verkeer kunnen begeven.