Samenwerken in de wijk voor vergroten bereik en betere zorg voor peuters

Hoe bereik je ouders? En hoe verbeter je de zorgstructuur in de reguliere opvang?  Instellingen voor kinderdagopvang en peuteropvang staan voor heel wat uitdagingen. Zeker nu door corona het bereik onder doelgroeppeuters is afgenomen. Locatiemanager peuteropvang Stichting GroeiBriljant, Marion Bax, vertelt hoe samenwerken met organisaties in de wijk hierbij kan helpen.

Snel schakelen met het CJG

‘Naast contacten met de voorschools maatschappelijk werker en onze contactpersoon van samenwerkingsverband PPO, hebben we met een vaste frequentie overleg met het CJG. Het CJG leidt ouders toe naar de peuteropvang.  Door dat contact kunnen we snel schakelen als peuters een indicatie Extra spelen en leren hebben of als we een herindicatie willen aanvragen. Door afstemming met de verpleegkundigen of peuterconsulenten weten we snel  of een peuter al een indicatie heeft of dat herindicatie zinvol is gezien de ontwikkeling van de peuter’, ervaart Marion. ‘Op die manier krijgen kinderen het aanbod dat ze nodig hebben.’

Plekken waar ouders komen

Veel peutergroepen van Stichting GroeiBriljant zitten in schoolgebouwen, maar ook een aantal in speeltuinen. Marion: ‘Het voordeel is dat ouders toch al op deze plekken komen. Zo kunnen we ze makkelijker laten kennismaken met de Peutergroep. Ook omdat we gezamenlijke activiteiten uitvoeren met scholen, wijkpartners en de speeltuinen waar we gevestigd zijn. Andere organisaties waar wij mee samenwerken, zijn de Van Veldhuizen Stichting en Opvoedwinkel Twinkeltje. Voor advies of om gezamenlijk voorlichting aan ouders te geven.’

Samenwerken met SOL

‘Wij wijzen ouders regelmatig op het gezinsprogramma Opstapje van SOL’, geeft Marion aan. ‘Met dit programma oriënteren kinderen zich spelenderwijs op vaardigheden die nodig zijn om goed te kunnen aansluiten bij groep 1 van de basisschool. Hierbij wordt tegelijkertijd de interactie tussen ouder en kind bevorderd. Andersom stimuleert SOL ouders om hun kind op te geven voor de Peutergroep. Zo maken we gebruik van elkaars deskundigheid om peuters spelenderwijs voor te bereiden op groep 1 van de basisschool.’

Pact Jonge Kind

Marion zit ook in de Jonge Kind-kerngroepen IJsselmonde en Kralingen Crooswijk. Deze groepen bestaan uit de partners CJG, VSMW, PPO, Van Veldhuizenstichting en Stichting GroeiBriljant en overleggen structureel. Ze houden zich onder andere bezig met het gemeentelijke Pact Jonge Kind. Marion: ‘Het doel van dit pact is om zorgkinderen in de reguliere kinderopvang sneller en beter in beeld te krijgen en passende ondersteuning op locatie te bieden of met ouders te zoeken naar een andere passende opvangplek.

De kerngroepen organiseren ook bijeenkomsten om partners uit het netwerk te informeren. Over culturele diversiteit bijvoorbeeld. En over taal-spraakontwikkeling en meertaligheid samen met logopediepraktijken en Ouders in actie. Door met elkaar op te trekken weten we elkaar te vinden en kan er sneller geschakeld worden in het belang van een gezonde en veilige ontwikkeling van ieder kind.’

Marion Bax, locatiemanager van peuteropvang Stichting GroeiBriljant.