Samenwerking tussen voortgezet en hoger onderwijs op Zuid officieel bekrachtigd

In april 2021 sloegen de gemeente, Stichting BOOR en Hogeschool Rotterdam al de handen ineen voor een nieuwe onderwijslocatie tussen de Posthumalaan en de Laan op Zuid, in het ontwikkelgebied Parkstad. Deze samenwerking is vandaag officieel bezegeld door het ondertekenen van aan samenwerkingsovereenkomst door deze partijen.

Daarmee ontstaat een unieke samenwerking tussen voortgezet en hoger onderwijs en wordt het onderwijsaanbod op Zuid verder verrijkt. De nieuwbouw moet medio 2026 klaar zijn.

In Rotterdam-Zuid worden de komende jaren duizenden nieuwe woningen gebouwd. Dat betekent nieuwe aanwas van veel leerlingen en studenten, waardoor voldoende, diverse en goede onderwijsvoorzieningen van groot belang zijn.

Op de nieuwe onderwijslocatie komt het digitale instituut (CMI) van de hogeschool. Hier worden ingenieurs, ontwerpers en bruggenbouwers opgeleid om met de mogelijkheden van digitale technologie Rotterdam mooier, slimmer eerlijker en gezonder te maken. Zo’n drieduizend studenten gaan van dit duurzame gebouw gebruik maken. Daarnaast vestigt scholengroep Nieuw Zuid (SNZ) van BOOR zich in dit gebouw met havo- en vwo-onderwijs voor zo’n 800 leerlingen.

Eigen identiteit

De hogeschool en de middelbare school behouden elk hun eigen identiteit en krijgen hun eigen ruimtes, maar gaan meer met elkaar samenwerken. De wisselwerking tussen voortgezet en hoger onderwijs in één gebouw is uniek en een verrijking voor de leerlingen en studenten. Middelbare scholieren maken al vroeg in hun schoolloopbaan kennis met het hoger onderwijs, wat de doorstroom naar de hogeschool of universiteit kan bevorderen. Ook kunnen scholieren al vroeg kennis maken met de mooie mogelijkheden van digitale technologie.  

Planning

In 2024 start de bouw van de nieuwe onderwijslocatie aan de Laan van Zuid en medio 2026 moet dit klaar zijn. Op dit moment werken drie architectenbureaus elk aan een ontwerp van de nieuwe onderwijslocatie. In de zomer van 2022 wordt het definitieve ontwerp gekozen.

Bewoners en andere belanghebbenden worden uiteraard geïnformeerd over deze ontwikkeling en betrokken bij de inrichting van de buitenruimte. In het voorjaar organiseren we voor hen een bijeenkomst.

Meer informatie over dit project vind je op Rotterdam.nl