Samenwerkingsplan voortgezet onderwijs in Rotterdam-Noord

Goed en gevarieerd voortgezet onderwijs in Rotterdam is waar alle Rotterdamse schoolbesturen en de gemeente Rotterdam samen aan werken. Eerder lag er al een convenant om het aanbod voortgezet onderwijs op Zuid uit te breiden en te versterken. Nu is er ook een samenwerkingsplan voor Rotterdam-Noord. Leerlingen moeten kunnen kiezen voor een school die bij hen past, voor een opleiding die hen de beste kansen op werk biedt en voor maximale ruimte om zich verder te ontwikkelen.

Onderwijswethouder Said Kasmi: “Deze afspraken leveren een mooie bijdrage aan de kansengelijkheid van Rotterdamse leerlingen in het voortgezet onderwijs. Zij kunnen er straks op rekenen dat er een passende school in de buurt is. Het onderwijsaanbod in Noord wordt gevarieerder en beter afgestemd op de wensen van ouders, leerlingen en werkgevers. Zo sluiten straks meer lessen aan op de grote vraag naar beroepen in de ICT- en technieksector.”

Van school wisselen

Kansengelijkheid van leerlingen wordt vergroot door de afspraken die schoolbesturen hebben gemaakt over zogenoemde opstroom- en doorstroommogelijkheden voor leerlingen. Dat betekent dat middelbare scholieren op basis van duidelijke regels van school en onderwijssoort kunnen veranderen, bijvoorbeeld om door te stromen naar een hoger onderwijsniveau. Kinderen die op de basisschool nog niet goed weten waar zij het best passen, kunnen later alsnog naar een ander onderwijsniveau. En leerlingen die een bepaald talent pas later ontdekken, krijgen mogelijkheden om hun keuze aan te passen.

Ontmoeting en burgerschap

Tijdens hun schoolloopbaan ontmoeten leerlingen van verschillende achtergronden en levensovertuigingen elkaar. De onderwijsbesturen en de gemeente Rotterdam willen dat verder bevorderen en segregatie tegengaan. Een van de afspraken is bijvoorbeeld dat de hoogte van de ouderbijdrage nooit een drempel mag zijn voor het aanmelden bij de school naar keuze. Schoolbesturen stelden ook eerder dit jaar samen het Rotterdamse manifest burgerschap op. Daarin staat onder andere dat school een veilige oefenplaats is voor kinderen en dat er ruimte is voor verschillende meningen.

Eerste resultaten

De eerste concrete resultaten van de samenwerkingsafspraken zijn al zichtbaar. Zo startte dit schooljaar het Experience College. Hierin zijn twee scholen samengevoegd: Gijsbert Karel van Hogendorp en Melanchthon Mathenesse. Het Experience College richt zich op vmbo-leerlingen met interesse in techniek en ICT. Het onderwijsaanbod bestaat uit drie richtingen: Produceren, Installeren & Energie, Media & Vormgeving en Zorg & Welzijn.

Huisvesting

Daarnaast komen er veranderingen op het gebied van onderwijshuisvesting. Zo krijgen het Laurens Lyceum, het Montessori Lyceum en het Rudolf Steiner College er ruimte bij. Deze scholen kunnen vanaf aankomend schooljaar meer leerlingen toelaten. Het aantal beschikbare brugklasplaatsen wordt door elke school duidelijk vooraf kenbaar gemaakt. De kans dat jonge Rotterdammers worden uitgeloot voor hun favoriete school verkleint hiermee. Een ander concreet voorbeeld van het toekomstbestendig maken van het onderwijs in Rotterdam-Noord, is de verbetering van de gebouwen van Thorbecke Voortgezet Onderwijs. Dat gebeurt deels door renovatie en deels via nieuwbouw.

Maximum aantal leerlingen

De gemeente en de schoolbesturen hebben ook afspraken gemaakt over het maximaal aantal leerlingen op de scholen. Het aantal leerlingen is mede bepaald op basis van de verwachte leerlingenaantallen en de capaciteit van de gebouwen. De komende vijftien jaar is de verwachting dat het leerlingaantal in het voortgezet onderwijs nauwelijks toeneemt. Door afspraken te maken over het maximale aantal leerlingen per school, blijven de scholen stabiel in omvang. Zo wordt voorkomen dat scholen moeten uitbreiden en tijdelijk extra (kostbare) huisvesting nodig hebben. Sommige scholen willen niet groeien en klein in omvang blijven. Ook dat is hiermee gegarandeerd voor de komende periode.

Aangesloten schoolbesturen

CVO, STC-Group, De Wartburg, LMC Voortgezet Onderwijs, EBVO de Passie, Stichting BOOR, Katholiek Voortgezet Onderwijs Rotterdam, Stichting Islamitisch Voortgezet Onderwijs Rijnmond, Vereniging Gereformeerd Voortgezet Onderwijs Westelijk Nederland, Montessori Lyceum Rotterdam, Grafisch Lyceum Rotterdam, RK Voorbereidend Hoger en Midden Onderwijs, Vrije Scholen Zuidwest Nederland.