SBO Heldringschool en Dagprogrammering

De Heldringschool in Hillesluis biedt speciaal basisonderwijs Deze school doet op eigen wijze mee aan Dagprogrammering. Directeur Mariëtte Vink geeft aan hoe Dagprogrammering op haar school is ingericht en waarom dat nodig is.

De leerlingen op de Heldringschool hebben allemaal een leerachterstand, vaak in combinatie met gedragsproblemen. De kinderen komen vanuit het reguliere onderwijs, schakelklassen of vanuit Auris (kinderen met een taalstoornis). De ondersteuningsbehoefte van de leerling bepaalt of deze naar het speciaal basisonderwijs gaat.

“De leerlingen hebben naast basisvaardigheden, kennis van de wereld om zich heen nodig. Daaraan geven we onder meer invulling met Dagprogrammering.”

Intensieve begeleiding

De Heldringschool heeft groep 1 tot en met 8 in huis. De kleuters zijn er recent bijgekomen. Daar is nog plek; de andere groepen zitten helemaal vol. “We hebben momenteel een wachtlijst”, zegt Vink. Per groep zitten in de regel vijftien leerlingen. Voor groep 3/4 geldt dat de klassen kleiner zijn. Vink: “Deze leerlingen moeten tot lezen komen en daarvoor is intensieve begeleiding nodig. Bij een reguliere basisschool beheersen de leerlingen in groep 3 de voorwaarden al, zoals het herkennen van letters en klanken. Dat moeten onze leerlingen eerst leren, voordat we aan de slag kunnen met lezen. Daarom kunnen deze groepen niet groter zijn dan twaalf leerlingen. Wij leren onze kinderen zo goed mogelijk lezen, taal en rekenen. Daarnaast is er natuurlijk ook aandacht voor praktische en sociale vaardigheden. Om te kunnen functioneren in de maatschappij hebben de leerlingen naast basis- vaardigheden, kennis van de wereld om zich heen nodig. Daaraan geven we onder meer invulling met de extra lessen in het kader van Dagprogrammering.”

“Wij willen dat ieder kind zich ontwikkelt tot een aardig, vaardig en waardig mens.”

Aardig, vaardig, waardig

De Heldringschool heeft vijf uur per week Dagprogrammering. Deze uitbreiding van de leertijd is langzaamaan opgebouwd. De groepsleerkrachten zijn overal bij zodat de leerlingen zich veilig voelen. De school ontwikkelde zelf leerlijnen die gebaseerd zijn op het concept van Rotterdam Vakmanstad. Vink vertelt enthousiast: “We bieden een totaalconcept met extra lessen gericht op de brede vorming van de leerlingen. We geven lessen Aikido. Dat is een verdedigingssport waar kinderen op verantwoorde wijze leren om voor zichzelf op te komen en de grenzen van een ander te respecteren. Bij de kooklessen bereiden de kinderen gezond voedsel. Door te tuinieren zien  kinderen zelf hoe groenten, fruit en kruiden groeien. Deze gebruiken ze vervolgens in de kooklessen. Verder zijn er technieklessen en doen we aan filosofie. Daarbij leren de kinderen nadenken, vragen stellen en naar elkaar luisteren. En dat je het met elkaar oneens kunt zijn zonder dat dat erg is. De leerlijnen van taal en rekenen zitten door al deze vakken heen verweven. De extra lessen worden allemaal gegeven door vakdocenten maar dus altijd in aanwezigheid van de eigen leerkrachten. Dat is nu eenmaal noodzakelijk voor onze leerlingen. Bijkomend voordeel is dat vakleerkrachten en groepsleerkrachten ook van elkaar kunnen leren. Het is anders ingericht, maar we doen wél mee aan Dagprogrammering. De extra lessen dragen bij aan het realiseren van onze missie. Wij willen dat ieder kind zich ontwikkelt tot een aardig, vaardig en waardig mens.”