Winnend schetsontwerp ingediend voor nieuwbouw OBS Nelson Mandela

Architectenbureau OIII (O-drie) heeft het winnende schetsontwerp ingediend voor de nieuwbouw van OBS Nelson Mandela in de Afrikaanderwijk. Het ontwerp is gekozen uit verschillende voorstellen. De nieuwbouw komt aan de Jacominastraat in de Leeuwenkuil.

Aanleiding nieuwbouw

OBS Nelson Mandela is een basisschool onder de koepel van Stichting BOOR. De school is nu gehuisvest op twee locaties in de Afrikaanderwijk: aan de Joubertstraat en aan de Christiaan de Wetstraat. Deze panden voldoen niet meer aan de eisen die nu worden gesteld aan schoolgebouwen. Het is de bedoeling dat de school eind 2022 naar de nieuwe locatie verhuist.

Appartementen

In de Leeuwenkuil wordt naast de school ook een groot aantal appartementen ontwikkeld en een parkeergarage. De leerlingen van OBS Nelson Mandela van de sportzalen en het zwembad gebruikmaken in Huis op Zuid dat nabij de Leeuwenkuil wordt gerealiseerd.

Extra uitbreiding

Kort na de architectenselectie is gebleken dat het aantal leerlingen hoger uitvalt dan waar bij de start van de planvorming rekening mee gehouden is. De architect OIII is gevraagd om alvast in het ontwerp rekening te houden met een uitbreiding. Deze uitbreiding zal hoogstwaarschijnlijk worden gerealiseerd met een extra verdieping op het gebouw zoals afgebeeld.