Schoolzorgteam Sterrenschool de Globetrotter: ‘Van los zand naar zandkasteel’

Sterrenschool de Globetrotter op zuid heeft sinds begin dit jaar een schoolzorgteam dat bestaat uit Mirjam Steenkamer (intern begeleider), Ana Cudina: (voor)schoolmaatschappelijk werker), Stefanie Aldenhoven (wijkteammedewerker) en Eva de Lange (schoolcontactpersoon samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs PPO). Zij vertellen over hun rollen en waarom zij enthousiast zijn om in een schoolzorgteam te werken.

Om te beginnen: wat is een schoolzorgteam precies? Gezamenlijk komen ze met een definitie. ‘Een schoolzorgteam draagt zorg voor alle gezinnen op school. Als er problemen zijn (of soms nog voor die er zijn) zoeken we gezamenlijk naar de best mogelijke oplossing vanuit de diverse disciplines. Daarbij werken we intensief met elkaar samen. Zo blijven de lijnen kort en kunnen we snel (eventueel preventieve) hulp en ondersteuning bieden.’

Samen op huisbezoek
Stefanie: ‘Ik zit met Ana altijd in de Ouderkamer tijdens de koffieochtend. Daardoor kennen ouders ons en is het makkelijker om naar ons toe te stappen als er iets is. We praten over van alles maar we vangen er ook signalen op. Hebben mensen financiële problemen bijvoorbeeld of spelen andere dingen, die invloed kunnen hebben op een kind? Daarbij kijken we heel breed, naar alle leefgebieden van de ouders.’ Ana vult aan: ‘Als ouders je gezicht kennen uit de Ouderkamer werkt dat drempelverlagend. Een voorbeeld. Een kind heeft heftige gedrags- en leerproblemen. Dat bespreek ik met Stefanie. De moeder kent ons uit de Ouderkamer en wil daardoor het gesprek met ons aangaan. Samen gaan we op huisbezoek. De moeder heeft opvoedingsadvies nodig maar er blijkt meer aan de hand. Stefanie verwijst de moeder via het wijkteam door naar psychische hulp.’

Beste oplossingen
Mirjam: ‘Het grote verschil met vroeger is dat nu we meer uren hebben, iedereen kan doen waar hij goed in is. Daardoor kunnen we efficiënter werken. En we hebben meer tijd om te overleggen en casussen te bespreken, ieder vanuit zijn eigen expertise. Eva: ik zit er vanuit PPO vooral bij om mee te denken over de beste oplossingen. Door samen te werken binnen het schoolzorgteam zijn we beter op de hoogte van waar de anderen mee bezig zijn en zien we ook beter het grotere plaatje van de hele school.’

Puzzelstukjes
Stefanie: ‘Dankzij het schoolzorgteam is de kloof tussen school en thuis veel kleiner geworden. En binnen de school is het makkelijker om dingen na te vragen. Je kent de weg en elkaar. We kunnen de puzzelstukjes sneller leggen, met als gevolg beter onderwijs en betere hulp en ondersteuning. Want daar doen we het toch uiteindelijk voor.’

Investeren in relaties
Stefanie heeft tips voor collega’s die ook een schoolzorgteam willen inrichten. ‘Doe het goed, zorg dat je er bent, leer elkaar goed kennen en leer ook van elkaar. Ik voel mij als wijkteammedewerker nu echt onderdeel van de school. Dus investeer in de relaties. Ana vult aan: Laat jezelf zien aan de ouders. Loop naar hen toe, maak een praatje. Ouders vertrouwen eerder een bekend gezicht en nemen daar meer van aan.’