Schoolzorgteams

In Rotterdam hebben 115 basisscholen met hoge schoolweging een schoolzorgteam. Dat is bedoeld om de zorgstructuur op de scholen te verstevigen door meer preventieve ondersteuning te bieden en hulp voor leerlingen die dat nodig hebben, sneller te regelen. Dankzij een stevige zorgstructuur kunnen onderwijsprofessionals zich concentreren op hun onderwijstaak.
In een schoolzorgteam werken de intern begeleider van de school, de schoolcontactpersoon van samenwerkingsverband PPO, de schoolmaatschappelijk werker en een medewerker van het wijkteam samen.

Gestart met NPO-middelen
De coronacrisis heeft veel impact gehad op het (basis)onderwijs. Scholen en gemeente kregen geld vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) om achterstanden aan te pakken en leerlingen op sociaal-emotioneel gebied extra te ondersteunen. In Rotterdam hebben schoolbesturen, gemeente, samenwerkingsverband PPO en NPRZ een raamovereenkomst gesloten met afspraken over het vormen van schoolzorgteams.

Zorg integraal regelen binnen de school
De wens om de zorg voor leerlingen integraal en binnen de school te organiseren, leefde bij het onderwijs al langer. Besturen regelen schoolmaatschappelijk werk in de school, maar dat is niet altijd voldoende om de juiste hulp te kunnen bieden aan een leerling en het gezin van de leerling.  Daarom is in de raamovereenkomst afgesproken dat een wijkteammedewerker van de gemeente minimaal vier uur per week in de school werkt. Zo is de wijkteammedewerker goed aanspreekbaar voor zorgprofessionals in de school en voor ouders.

Preventie
Er is ook afgesproken dat de inzet van de schoolmaatschappelijk werker wordt uitgebreid, zodat er meer tijd is voor preventieve en laagdrempelige hulp. Daarnaast besteden de scholen extra aandacht aan het vergroten van de sociaal-emotionele weerbaarheid van leerlingen. Bijvoorbeeld met interventies die beschikbaar zijn vanuit het gemeentelijke subsidiekader jeugdpreventie.

Samenwerken op school
Het is voor leerlingen belangrijk dat zij vanuit verschillende expertises hulp kunnen krijgen, zodat ze gemotiveerd naar school kunnen gaan en geen gedragsproblemen ontwikkelen of in stand houden. Door fysiek op dezelfde locatie te werken, weten die verschillende zorgprofessionals en onderwijsprofessionals elkaar makkelijker te vinden en kunnen zij beter samenwerken voor een kind of gezin.