Seksualiteit/ seksuele weerbaarheid

 • Gratis lespakket VrijHeden gemeente Rotterdam over seksuele weerbaarheid voor vo, mbo en hbo.
  VrijHeden is een gratis aanbod van theater, lessen en gesprekken op school over onderwerpen als keuzevrijheid, eergerelateerd geweld, kindermishandeling, emotionele verwaarlozing, vrouwelijke genitale verminking, huwelijksdwang, achterlating, seksueel grensoverschrijdend gedrag, online exposen en seksueel misbruik.
 • Fier landelijk expertise- en behandelcentrum voor geweld in afhankelijkheidsrelaties
  Fier combineert gespecialiseerde zorg in een veilige/beschermde omgeving met een kennisfunctie (ontwikkel-, innovatie- en onderzoeksfunctie). Expertisegebieden: huiselijk geweld, kindermishandeling, eergerelateerd geweld, mensenhandel, loverboyproblematiek, seksueel geweld en (vroegkinderlijke) traumatisering. Fier biedt opvang, hulp en behandeling bij geweld in afhankelijkheidsrelaties en is gespecialiseerd in het bieden van veiligheid en bescherming bij zeer ernstige dreiging. Fier heeft ook een chatfunctie voor anoniem chatten met hulpverleners. Bij mensenhandel gaat het lang niet altijd over seksuele uitbuiting of fysiek geweld; vaak worden kwetsbare jongeren gedwongen om voor heel weinig geld drugs te verhandelen. De meeste slachtoffers durven niet aan de bel te trekken. Daarom zijn Fier, Humanitas Rotterdam en de gemeente Rotterdam de campagne chaterover.nl begonnen. Ze roepen jongeren op om hun verhaal, of dat van een ander, anoniem te delen met gespecialiseerde chat-hulpverleners.

Het Expertisecentrum Seksualiteit, Sekswerk en Mensenhandel (ESSM) van Stichting Humanitas(gesubsidieerd door gemeente Rotterdam) heeft een preventieaanbod dat bestaat uit de volgende voorlichtingen & trainingen:

Voor jongeren

 • Interactieve voorlichting seksueel grensoverschrijdend gedrag en jeugdprostitutie
 • Seksuele weerbaarheidstraining ‘Girls talk’ voor meisjes
 • Seksuele weerbaarheidstraining ‘Make a move’ voor jongens

Voor professionals waaronder docenten

 • Korte training seksueel grensoverschrijdend gedrag en jeugdprostitutie
 • Intensieve training seksueel grensoverschrijdend gedrag en jeugdprostitutie
 • Training voorlichting geven over jeugdprostitutie
 • Training mensenhandel

Er zijn ook voorlichtingen en trainingen op maat mogelijk voor scholen, buurthuizen, instellingen, jongeren en ouders met een specifieke vraag of probleem. Meestal naar aanleiding van urgente situaties die in beeld komen via ons meldpunt (vermoedens van) jeugdprostitutie en mensenhandel of via contacten met de politie. Een voorlichting op uw locatie inplannen? Neem contact op via (010) 236 52 12 of pmw@stichtinghumanitas.nl

Seksueel- en huiselijk geweld