Beleid

 • Programma van Youz voor opstellen schoolgezondheidsaanpak vo.
  Programma Helder op School (voorheen De Gezonde School en Genotmiddelen) van Youz helpt scholen met het opstellen van een schoolgezondheidsaanpak voor alcohol, roken en blowen.
  Voor hoe je als school kunt handelen bij schooluitval, spijbelende leerlingen of probleemgedrag door het gebruik van alcohol, drugs of gamen of het voorkomen van probleemgedrag.
 • Preventieprogramma Trimbos voor opstellen schoolreglement drugs, alcohol, gamen voor po, vo, mbo en hbo.
  Het preventieprogramma van het Trimbos instituut bestaat uit lessen, ouderactiviteiten, opstellen schoolreglement, signaleren en begeleiding.
 • Site met informatie over beleid alcohol- en drugsgebruik vo-leerlingen
  Site voor docenten met tips en informatie voor beleid, signaleren en helpen van vo-leerlingen.
 • Integrale interventie Youz voor alcohol- en drugsgebruik praktijkonderwijs VSO cluster 4.
  Samen Slagen is een integrale interventie ontwikkeld door Youz in samenwerking met Gemeente Rotterdam en het Horizon Schreuder College en landelijk erkend als goed onderbouwde interventie. Samen Slagen omvat zowel regelgeving, beleid en zorgstructuur, alsook lesmateriaal, het ontwikkelen van gezamenlijke autoriteit met ouders en externe partijen en training voor schoolmedewerkers.
 • Programma Youz voor alcohol- en drugsgebruik ROC.
  Het ROC-Aanvalsplan is een integrale interventie speciaal ontwikkeld voor het ROC en omvat het opstellen van beleid, deskundigheidsbevordering voor medewerkers, voorlichting aan leerlingen en invoering van een screeningsvragenlijst.
 • Advies Youz voor hbo/ wo over beleid alcohol- en drugsgebruik.
  Youz biedt alle HBO en WO-instellingen in Rotterdam advies bij beleidsontwikkeling en deskundigheidsbevordering van docenten en zorgprofessionals. Ook organisaties gekoppeld aan instellingen, zoals studentenverenigingen kunnen worden ondersteund door Youz.
 • HALT interventies waarmee scholen ongewenst gedrag kunnen tegengaan.
  HALT biedt scholen voorlichting op school, spreekuren op school en Agressie Regulatie Training voor leerlingen. Hierbij maakt HALT gebruik van succesvolle ingrediënten uit de HALT-straf.

  Voorlichting over jeugdcriminaliteit, veilige publieke taak, online veiligheid, groepsdruk, overlast rond de jaarwisseling (voor bovenbouw po en onderbouw vo).

  Spreekuren op school over fysieke agressie, verbale agressie, bedreiging, vernieling, met spullen gooien, te laat komen, sexting en meer.

  Agressie Regulatie Training: in de ART-training krijgen jongeren die zich grensoverschrijdend gedragen inzicht in de eigen boosheid en agressie en oefenen met vaardigheden om boosheid en agressie beter te hanteren. HALT biedt de ART-training individueel aan jongeren aan en in groepstrainingen.
 • Advies van Stichting School & Veiligheid over sociaal veilig klimaat
  In opdracht van het ministerie van OCW ondersteunt Stichting School & Veiligheid scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Door het geven van actuele informatie en advies via de website, trainingen, conferenties en de helpdesk.