De Catamaran (BOOR)

De Catamaran heeft van elk leerjaar drie klassen. In de groepen 7 en 8 wordt gewerkt in grotere units. In deze units werken de leerlingen van de drie groepen in een grote ruimte. Ook heeft De Catamaran drie schakelgroepen voor kinderen die net in Nederland zijn en de Nederlandse taal moeten leren. Door de onderwijsbehoefte goed in kaart te brengen kan de school kinderen bieden wat ze nodig hebben. Dit geldt ook voor kinderen die extra hulp of uitdaging nodig hebben. Om ‘nieuwsgierige’ leerlingen (meer- en hoogbegaafdheid) een onderwijsaanbod op maat te kunnen bieden hebben we op school ook de Minerva groep. Twee keer per week gaan kinderen uit verschillende groepen (vanaf groep 4) gezamenlijk met de Minerva leerkracht aan de slag om hun kennis te verrijken en nieuwe uitdagingen aan te gaan. Er wordt altijd eerst met de leerkracht, ib-er, directie en ouders besproken of een leerling in aanmerking komt voor deze groep.