De Globetrotter Katendrecht (RVKO)

Bij de Globetrotter Katendrecht werken ze vanuit de principes van Daltononderwijs en het spelend en ontdekkend leren. Alle parallelklassen hebben een tussenwand die open kan. Daardoor hebben ze eigenlijk één groot lokaal, waarin de kinderen zich kunnen bewegen. De parallelgroepen krijgen gezamenlijk een (stapel)instructie van een leerkracht. De andere leerkracht kan op zo’n moment observeren of een aparte leerling of een groepje begeleiden. De verschillende arrangementen (verlengd/verdiept en basis) worden ook op deze wijze verdeeld over de parallelcollega’s. Zo kunnen twee leerkrachten en, waar mogelijk, een onderwijsassistent samen meerdere groepen begeleiden en met elkaar hun kennis en expertise inzetten. De kwaliteiten en interesses van leerkrachten komen zo goed tot hun recht. Het onderwijs kan hierdoor efficiënt, leerlinggericht en op niveau gegeven worden. Bij ziekte van een leerkracht kan samen met een onderwijsassistent en de open wand het onderwijs in de eigen klas doorgaan. 

Het meubilair en de ruimten zijn zo aangepast dat samenwerken mogelijk is. Er wordt grote flexibiliteit qua werkvormen gefaciliteerd, waarbij de leerlingen zelf keuzes kunnen maken. 

Op de lange termijn zal er ingezet gaan worden op onderwijs in drie units voor de groepen 6, 7 en 8. In een unit kan worden gewerkt met een leerkracht voor de instructie van de kernvakken, met een onderwijsassistent voor de verwerking en een anders bevoegde kan werken met de leerlingen aan specifieke vakken en themagebieden. Deze units zijn een logische vervolgstap op de werkwijze en organisatie in de onder- en middenbouw.

Er wordt nu al gewerkt met anders bevoegden in de klas. Deze mensen verzorgen lessen in een thema-lab, denk hierbij aan creatieve vakken en wetenschap & techniek. Verder wordt er gekeken of de leerkrachten zich kunnen specialiseren zodat zij binnen een of meerdere units ingezet kunnen worden voor een specifiek vakgebied (zoals rekenen, lezen, schrijven). De werkwijze maakt dat de school ook gemakkelijker om kan gaan met het leerkrachtentekort. Kortom wij streven naar grote flexibiliteit en gebruikmaking van ieders interesses en kwaliteiten om het onderwijs voor de kinderen zo inspirerend en kwalitatief mogelijk te verzorgen.