De Jacobusschool (RVKO)

Vanuit de overtuiging dat een andere manier van onderwijs beter aansloot bij de leerlingen is een aantal jaar geleden het traditionele jaarklassensysteem losgelaten op de Jacobusschool (RVKO) in Hoogvliet. Er wordt sindsdien gewerkt op leerpleinen en met vakspecialisten. Er is extra zorg en aandacht voor de verschillende niveaus van leerlingen. Zowel voor leerlingen met een intensief arrangement als voor leerlingen die verdieping of verrijking krijgen aangeboden. De lokalen zijn ingericht op basis van het specifieke kernvak. Dat maakt dat de kinderen op bezoek gaan bij de vakspecialist en zich dus tussen de verschillende leerpleinen en het zelfstandig werkplein bewegen gedurende de schooldag.

Betekenisvol lesgeven waarbij de leerlingen alle zintuigen gebruiken is voor het team van groot belang. Zij leren de kinderen al in een vroeg stadium om zelfstandig te werken. In het onderbouwplein wordt deze manier van werken geïntroduceerd, waarna deze wordt toegepast in de werkles. In de andere leerjaren komt het zelfstandig werken dagelijks terug. Op deze manier worden de kinderen in het leerproces minder afhankelijk van de leerkracht, zodat deze meer tijd kan vrij maken om kinderen met een leerachterstand of voorsprong extra aandacht te geven. Klik hier voor meer informatie over het onderwijs op de Jacobusschool.