KC De Vlinder (Kind en Onderwijs Rotterdam)

In Kindcentrum de Vlinder wordt peuteropvang en onderwijs voor kinderen van 2 tot en met 13 jaar geboden. De Vlinder is een samenwerking tussen twee basisscholen van Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam, een peuterspeelzaal, de Ukkie groep van Peuter & Co, logopedisch centrum de Kletsmajoor, Lekker fit, de Bibliotheek Rotterdam en Cure+, een praktijk voor oefentherapie.

Binnen het concept krijgen leerlingen vanaf groep 4, voor diverse vakgebieden les in ateliers van specialisten. Zo is er een atelier Rekenen, Taal en communicatie, Engels, Wetenschap & techniek en ICT. Voor alle leerlingen is er daarnaast een atelier bewegen en muziek. In de ateliers wordt in plaats van vanuit een methode, gewerkt vanuit leerlijnen. In een digitaal portfolio wordt geregistreerd welke doelen behaald zijn, zodat het leren inzichtelijk wordt voor de leerlingen en wordt eigen regie van de leerlingen gestimuleerd. In de middag werken kinderen aan betekenisvolle thema’s waar de domeinen tijd, ruimte en natuur een rol spelen. Hier is aandacht voor onderzoeksvaardigheden.