Mariaschool Taandersplein (RVKO)

Op de Mariaschool (RVKO) zitten de leerlingen niet in leerstofjaarklassen maar met twee leerjaren bij elkaar in een unit. Dit betekent dat iedere unit uit ongeveer 45-55 leerlingen bestaat. Iedere unit heeft leerkrachten, onderwijsassistenten en heel vaak ook studenten die de opleiding tot leraar volgen. Iedere leerkracht heeft de inhoudelijke zorg voor een aantal leerlingen. Dit zijn de coachleerlingen. De leerkrachten werken met elkaar samen om onderwijs zo te organiseren dat voldaan wordt aan de onderwijsbehoefte van ieder kind en dat kinderen in een betekenisvolle omgeving zichzelf maximaal kunnen ontwikkelen. Door het onderwijs in units te organiseren ontstaat er meer ruimte voor differentiatie.

De school werkt nu een aantal jaar unitonderwijs. Voordat de keuze hiervoor werd gemaakt is een groot deel van het team op andere scholen (o.a. bij Laterna Magica in Amsterdam) gaan kijken om te ervaren of dit type onderwijs bij hen en de leerlingen van de Mariaschool zouden passen. De school heeft ongeveer 160 leerlingen en 34 personeelsleden. Er zijn door deze manier van werken vrijwel nooit invallers nodig. Ook zou de school met het bestaande team meer leerlingen kunnen ‘bedienen’. Een belangrijke voorwaarde is dat er sterke onderwijsassistenten zijn die, aangestuurd door de leerkrachten, met de kinderen kunnen werken.