Park16Hoven (BOOR en RVKO)

Op Park16hoven is in samenwerking met de kinderopvang en de inzet van vakleerkrachten er een aanbod van 0-12 jaar en van 07:00-18:00 uur. Het onderwijsaanbod is zo ingericht dat er veel verbindingen tussen de diverse vakgebieden ontstaan. De leerkrachten worden in staat gesteld om meer te focussen op hun talenten en kwaliteiten. Er wordt groepsdoorbroken gewerkt, hier is het schoolgebouw op aangepast (er zijn o.a. schuifbare wanden zodat er grotere lokalen ontstaan). Er zijn ook leerpleinen om samen of zelfstandig te werken buiten de lokalen om.

De school werkt eraan om een aantal pedagogisch medewerkers een rol te geven in de ondersteuning en vormgeving van het curriculum van de school. Daarnaast zal er een doorgaande pedagogische lijn komen tussen onderwijs en opvang.