Steven Stemerdingschool (PCBO Rotterdam-Zuid)

Op de Steven Stemerdingschool (PCBO Rotterdam-Zuid) wordt er gewerkt vanuit het principe ‘alternatieve invulling van de 5e dag’. De doelstellingen die de school hiermee nastreeft is het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs en van de kwaliteit van het beroep van leerkracht.

Het alternatieve aanbod is niet geconcentreerd op een dag per week, maar verdeeld over de gehele week/ het schooljaar. Door het vrij roosteren van leerkrachten onder schooltijd om te kunnen werken aan hun professionele ontwikkeling en teamprofessionalisering, hoeft het werk niet te worden doorgeschoven naar de avond- of weekenduren. Hierdoor is er minder werkdruk en een betere privé-werkbalans. De vakken gym (twee dagen per week), handvaardigheid (een dag per week) en biologie/schooltuin (een dag per week) , muziek (een dag per week) worden door vakdocenten gegeven, waardoor leerkrachten zich meer kunnen richten op de andere (kern)vakken.