Slim Organiseren

In schooljaar 2020-2021 zijn de Rotterdamse scholen voor basisonderwijs en speciaal onderwijs begonnen met het inzetten van de maatregelen uit het plan ‘Slim Organiseren’. Deze maatregelen zijn bedoeld om het lerarentekort terug te dringen met behoud of verbetering van de onderwijskwaliteit.

Het is belangrijk om de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs, nu en in de toekomst en met gelijke kansen voor iedereen te borgen. Daarom moet het werken in het onderwijs aantrekkelijk gemaakt worden voor een grotere groep mensen én blijven voor de huidige leraren. Waarbij het onderwijs aansluit op de behoeften van leerlingen en van (toekomstige) medewerkers, op de huidige maatschappij én op de uitdagingen van de toekomst.

Bij de inzet van de maatregelen staat de vraag ‘hoe kan het onderwijs zo georganiseerd worden dat de onderwijskwaliteit op peil blijft of zelfs verbetert en de professional zo wordt ingezet dat hij/zij groot effect bereikt op het leren en ontwikkelen van kinderen?’ centraal.

Bij het kiezen van de juiste maatregel(en) voor een school is het van belang om de volgende vragen met elkaar te beantwoorden:

  • Welke maatregel past bij de omstandigheden en de capaciteiten van het schoolteam?
  • Welke maatregel past bij de ontwikkelmogelijkheden van de leerlingen?
  • Wat betekent de inzet van deze maatregel voor de kwaliteit van het onderwijs?
  • Wat betekent de inzet van deze maatregel voor de organisatie van het onderwijs?
  • Welke ondersteuning is er nodig om deze maatregel succesvol te implementeren?
  • Is het bekend bij wie of bij welke organisatie deze ondersteuning gevonden kan worden?

Het plan ‘Slim Organiseren’ bestaat uit twee delen:

1. Afwegingskader noodmaatregelen

Afwegingskader noodmaatregelen: een set aan maatregelen die schoolleiders kunnen inzetten bij acute overmachtssituaties, waarin er onvoldoende bevoegde leraren zijn. Het helpt hen bij het maken van goede en gelegitimeerde keuzes voor hun leerlingen en personeel. Het afwegingskader is uitgewerkt naar kortdurende (tot twee weken) en langdurende vervanging en naar voorziene en onvoorziene uitval. Bekijk het schema voor kortdurende vervanging en het schema voor langdurende vervanging met daarin toelichting en afwegingen.

2. Maatregelen

De maatregelen: ‘Slim Organiseren’. Een set van maatregelen die op korte termijn kunnen worden getroffen als structurele oplossing voor het lerarentekort. Deze maatregelen gaan uit van meer maatwerk en ontwikkeltijd voor leraren om de kwaliteit van het onderwijs en het beroep van de leraar te versterken. Het betreft de volgende set aan maatregelen, ingedeeld naar drie thema’s:

Het doel van de aanpak van ‘Slim Organiseren’ is bereikt als: aan het einde van de subsidieperiode (zomer 2024) besturen en scholen de kans hebben gegrepen om het onderwijs duurzaam anders en slim te organiseren. Dat wil zeggen: het lerarentekort is structureel aangepakt via een andere manier van organiseren van het onderwijs, passend bij de school en het team en zichtbaar is op de werkvloer. Besturen en scholen zijn samen opgetrokken om dit voor elkaar te krijgen en staan garant voor de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs, nu en voor de toekomst met gelijke kansen voor iedereen.

Contact
Philippine van Kooten en Willemien Bakker
(06 – 27 90 22 54)             (06 – 53 12 86 06)

Lees hier de nieuwsbrief Slimmer Organiseren februari 2022

Verdergaande informatie