Flexibel en innovatief Daltononderwijs op de Globetrotter

Bij de Globetrotter Katendrecht werken ze vanuit de principes van Daltononderwijs en het spelend en ontdekkend leren.

Invoeren van Daltonprincipes en spelend leren:

De Globetrotter Katendrecht verenigt Daltononderwijs met spelend en ontdekkend leren. De school gebruikt open, aanpasbare lokalen die beweging en samenwerking bevorderen

Gezamenlijke instructie en individuele begeleiding:

De school biedt gezamenlijke instructies aan, waarbij één leerkracht lesgeeft en de ander observeert of kleine groepjes begeleidt. Dit versterkt het leerlinggerichte en niveaugerichte onderwijs.

Toekomstgerichte Onderwijsontwikkelingen:

Met plannen voor een unitstructuur in de bovenbouw, richt De Globetrotter Katendrecht zich op specialisatie en flexibiliteit in het onderwijs, ondersteund door thematische labs en vakken.

Meer informatie?

Voor uitgebreide informatie over het ‘Slim Organiseren’ klik hier.