Kindcentrum IJsselmonde: een centrum voor leren en ontwikkeling

Kindcentrum IJsselmonde is de plek voor regulier en speciaal basisonderwijs, opvang, zorg en gezondheid. Samen met ouders én andere volwassenen worden kinderen ondersteund bij het opgroeien.

Een compleet onderwijs- en zorgaanbod

In Kindcentrum IJsselmonde(BOOR) wordt nauw samengewerkt met kinderopvang en peuterspeelzaal (voorschoolse educatie). het Centrum voor Jeugd en Gezin, de fysiotherapeut, de logopedist en de diëtist houden allemaal spreekuur in Kindcentrum IJsselmonde.

Centraal hart

De aula vormt het levendige hart van het Kindcentrum, met ruimte voor activiteiten, ontmoetingen, een bibliotheek en een keuken, terwijl het speellokaal gelegenheid biedt voor bewegend leren.

Meer informatie?

Voor uitgebreide informatie over het Kindcentrum IJsselmonde klik hier.