Slim organiseren: de kinderopvang

Slimmer Organiseren met kinderopvang gaat over de inzet van pedagogisch medewerkers (pm’ers) in het basisonderwijs. Of de inzet van leraren in de kinderopvang. Dat kan veel meerwaarde hebben.  

Het is goed voor de doorgaande leerlijn van Peutergroep naar basisschool, maar de professionele samenwerking tussen kinderopvang en basisschool heeft meer voordelen. Voor leerkrachten en directie van de basisschool en voor de directie en pedagogisch medewerkers van de kinderopvangorganisatie. Daarom pleiten de Onderwijsraad en het Nationaal Programma Onderwijs er ook voor.

Voordelen basisschool

  • meer personele capaciteit
  • verminderen werkdruk (meer focustijd leerkrachten)
  • krijgt expertise over het jonge kind beschikbaar (bovendien werken pm’ers net als in de onderbouw kindvolgend, weten ze hoe ze de leeromgeving kunnen verrijken en kunnen goed differentiëren op maat van de ontwikkeling van de kinderen)
  • verbeteren doorgaande leerlijn Peutergroep-basisschool

Voordelen kinderopvang

  • inzetbaarheid medewerkers verbeteren door verbreden van hun beroepsprofiel
  • medewerkers kunnen een groter arbeidscontract krijgen
  • actief bijdragen aan doorgaande leerlijn Peutergroep-basisschool

Hoe regel je dat?

De inzet van pedagogisch medewerkers in het basisonderwijs of andersom; leraren in de kinderopvang, kan niet zomaar. Toch valt het mee wat daarvoor geregeld moet worden. Onder ‘Regelen in stappen’ is snel de belangrijkste informatie te vinden. Er is zelfs een voorbeeld detacheringsovereenkomst beschikbaar.

Ervaringsverhalen


Vijf basisscholen en kinderopvangorganisaties die al langer ervaring hebben opgedaan met slimmer organiseren, vertellen hun gezamenlijke verhalen. In ieder verhaal komen een schooldirecteur, manager kinderopvang, pedagogisch medewerker en leerkracht aan het woord.

Meer informatie?

Voor uitgebreide informatie over het ‘Slim Organiseren’ klik hier.