Doelgericht en ondersteunend onderwijs op de van Oldenbarneveltschool


De Van Oldenbarneveltschool hanteert het leerstof-jaarklassensysteem met een gemiddelde van 30 leerlingen per klas. De school biedt gedifferentieerd onderwijs op drie niveaus, waarbij de groepsleerkracht ondersteuning krijgt van onderwijsassistenten, co-teachers, een remedial teacher en vakdocenten.

Vakdocenten en Co-Teaching:

Specialistische vakken als Beeldende Vorming, Techniek, Bewegingsonderwijs en Muziek worden in kleinere groepen en blokken gegeven, wat zorgt voor meer individuele aandacht. Co-teachers, met diverse achtergronden, versterken het team zonder eindverantwoordelijkheid voor een klas, wat bijdraagt aan werkdrukverlichting en onderwijskwaliteit.

Toekomstgerichte aanpak:

Met ongeveer 240 leerlingen en 9 groepen, anticipeert de school op het lerarentekort door het opleiden van zij-instromers en de doorstroom van onderwijsassistenten naar de PABO.

Meer informatie?

Voor uitgebreide informatie over het ‘Slim Organiseren’ klik hier.