Terug naar overzicht
Da Costaschool

Sloop en nieuwbouw of verhuizen naar ander gebouw
Project in voorbereiding

De Da Costaschool huist aan de Johannes Brandstraat vlakbij het Afrikaanderplein in een oud gebouw, dat eigenlijk niet meer voldoet aan de maatstaven die vandaag de dag voor goede schoolgebouwen gelden. Op dit moment is een onderzoeksfase gaande, waaruit naar voren moet komen welke variant voor de school als beste zal uitpakken. Er zijn twee varianten onderwerp van onderzoek. De eerste is om het gehele gebouw te slopen en daarvoor in de plaats een nieuw schoolgebouw neer te zetten.

De andere variant is de school onder te brengen in het pand van de Nelson Mandelaschool dat over enkele jaren komt leeg te staan. Na een grondige renovatie zou dit gebouw goed te gebruiken zijn voor de Da Costaschool, al is het gebouw wel aan de grote kant voor het leerlingeaantal van de Da Costaschool. De komende tijd moet uitwijzen welke variant de voorkeur krijgt. Dan wordt ook duidelijk waarop de Da Costaschool zich in de nabije toekomst kan voorbereiden.