Gratis ‘smart cities’ lesmateriaal voor groep 6, 7 en 8

De Erasmus Universiteit en Stichting FutureNL hebben samen in het kader van digitale geletterdheid, (gratis) lesmateriaal gemaakt over ‘smart cities’. Het lesmateriaal bevat verschillende opdrachten voor de groepen 6, 7 en 8.

Ontwerp een slimme stad

De leerlingen worden uitgedaagd om zelf aan de slag te gaan met het ontwerpen van een slimme stad. Hierbij leren ze welke elementen een slimme stad bevat, welke data er wordt verzameld en voor welke doeleinden. Ook leren ze hun keuzes te beargumenteren. De les heeft doe opdrachten, denk opdrachten en wisselt tussen groeps- en klassikale momenten

Het lesmateriaal is hier en hier gratis te downloaden.