Bijscholing

  • Gratis voorlichting van gemeente Rotterdam over radicalisering en polarisatie .
    Gratis voorlichting aan onderwijsinstanties over radicalisering, polarisatie en verschillende vormen van extremisme. Tijdens een bijeenkomst van ongeveer twee uur krijgen onderwijsprofessionals informatie over de onderwerpen en over de Rotterdamse aanpak.
    Er wordt ook aandacht besteed aan het Meld- en Adviespunt Radicalisering (MAR), waar mensen terechtkunnen met vragen en signalen. Als u interesse heeft in het organiseren van zo’n bijeenkomst, stuur dan een e-mail naar rep@rotterdam.nl. U kunt samen met de voorlichters de behoefte van uw organisatie bespreken voor een voorlichting op maat.
  • E-learning Trimbos over gamen en sociale media voor po, vo en mbo
    In deze e-learning van het Trimbos Instituut wordt aandacht besteed aan het signaleren en bespreekbaar maken van problematisch gamegedrag en sociale mediagebruik. Daarnaast wordt ingegaan op hoe gezond gebruik van gamen en sociale media er precies uitziet.
  • Training Diversity over diversiteit, discriminatie en stereotypen voor po en vo.