Speciaal onderwijs in Rotterdam

De gemeente Rotterdam zet zich samen met de Rotterdamse onderwijsinstellingen in voor het terugdringen van het lerarentekort en de tekorten in de kinderopvang. Ook zijn de tekorten in het speciaal onderwijs (gespecialiseerd onderwijs) hoog. In het speciaal onderwijs maken leraren hét verschil voor de leerlingen door extra ondersteuning of begeleiding in de klas aan te bieden. Dit kan in het speciaal onderwijs (SO) de basisschool of het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) van praktijkonderwijs tot havo.

Het (voortgezet) speciaal onderwijs bestaat uit 4 clusters:

  • Cluster 1: blinde, slechtziende leerlingen, soms ook meervoudig beperkt;
  • Cluster 2: dove, slechthorende leerlingen of leerlingen met een taal-spraakontwikkelingsstoornis;
  • Cluster 3: lichamelijk en/of verstandelijk beperkte leerlingen en langdurig zieke leerlingen;
  • Cluster 4: leerlingen met (vermoeden van) psychische belemmeringen en gedragsproblemen.

Speciaal onderwijs en verschillende clusters

Om inzicht te geven in het werken in het speciaal onderwijs (gespecialiseerd onderwijs) laten zes Rotterdamse schoolbesturen zien hoe een dag als leraar in het speciaal onderwijs in de praktijk eruit ziet. In de video’s zie je dat er wordt aangesloten bij het programma van het regulier onderwijs, maar krijgt een leerling extra ondersteuning als het nodig is. Je krijgt een beeld van hoe het is om te werken in de verschillende clusters en welke diploma’s je nodig hebt. Je hoeft nog niet alles te kunnen; alle scholen zorgen voor een gespecialiseerd aanbod in trainingen om jou hierbij te ondersteunen. Ook werk je samen met specialistische hulp op scholen bijvoorbeeld, een logopedist, fysiotherapeut of een orthopedagoog.

Benieuwd naar het werken in het speciaal onderwijs? Neem contact op met een school in het speciaal onderwijs of in het voortgezet speciaal onderwijs.

Wil je direct naar de vacaturepagina? Ga naar werken in het speciaal onderwijs of werken in het voortgezet speciaal onderwijs.

Explainer speciaal onderwijs in Rotterdam
Speciaal onderwijs cluster 1: blinde, slechtziende leerlingen, soms ook meervoudig beperkt
Speciaal onderwijs cluster 2: dove, slechthorende leerlingen of leerlingen met een taal-spraakontwikkelingsstoornis
Voortgezet speciaal onderwijs cluster 2: dove, slechthorende leerlingen of leerlingen met een taal-spraakontwikkelingsstoornis
Speciaal onderwijs cluster 3: lichamelijk en/of verstandelijk beperkte leerlingen en langdurig zieke leerlingen
Speciaal onderwijs cluster 4: leerlingen met (vermoeden van) psychische belemmeringen en gedragsproblemen
Voortgezet speciaal onderwijs cluster 4: Leerlingen met psychische belemmeringen en gedragsproblemen