Spelregels platform

 1. Upload je afbeelding, filmpje, verhaal of tekening via www.onderwijs010.nl/supervoorbeelden
 2. Gebruik een e-mailadres van de school om je verhaal te uploaden. Gebruik van privé-mailadressen is niet toegestaan.
 3. Zorg ervoor dat een afbeelding (JPG of PNG) niet groter is dan 16 mb en van goede kwaliteit is.
 4. Zorg ervoor dat een video die je opstuurt van goede kwaliteit is.
 5. Om een video te kunnen uploaden, moet je deze eerst op YouTube of Vimeo plaatsen. Let op: als je iets op YouTube of Vimeo plaatst ga je akkoord met de voorwaarden die door deze websites worden gesteld. Lees deze voorwaarden eerst zorgvuldig door, zodat je weet waar je mee akkoord gaat.
 6. Wij behouden het recht om je ingezonden bijdrage van context te voorzien, te redigeren of anderszins aan te passen, voordat deze gepubliceerd wordt.
 7. Als je andere mensen herkenbaar hebt gefotografeerd of gefilmd, vraag dan altijd hun toestemming voor het gebruik zoals genoemd onder punt 9 voor je je bijdrage uploadt.
 8. Je geeft toestemming aan de gemeente Rotterdam om je ingezonden bijdrage te gebruiken (openbaar te maken).
 9. Je geeft toestemming om je bijdrage te publiceren op onderwijs010.nl, social mediakanalen en overige media.
 10. Ga zorgvuldig om met wat je instuurt. Zorg ervoor dat je bijdrage geen (auteurs-, merken, privacy etc.) rechten van anderen schendt en dat deze voldoet aan alle voorwaarden. Als je bijvoorbeeld foto’s, filmpjes of teksten gebruikt die door anderen zijn gemaakt, dan heb je hun toestemming nodig om deze te gebruiken en om ons vervolgens toestemming te kunnen geven voor het gebruik zoals genoemd onder punt 7.
  Je bijdrage mag ook geen afbeeldingen, filmpjes of gegevens van andere personen bevatten die het portretrecht of de privacy zouden kunnen schenden van deze personen zonder dat zij daar expliciet toestemming voor hebben gegeven.
 11. Minderjarige personen (kinderen, leerlingen/studenten onder de 18 jaar) hebben toestemming nodig van de ouders/wettelijk vertegenwoordiger(s).
 12. Voordat je een bijdrage uploadt op Onderwijs010.nl vragen we je akkoord te gaan met het privacy statement van de Gemeente Rotterdam. Dit is een voorwaarde voor deelname. Lees dit privacy statement eerst goed door, zodat je weet waar je mee akkoord gaat. Dit privacy statement vind je op www.onderwijs010.nl/privacy-policy.