Staat van het Rotterdams Onderwijs 2016

08 januari 2017

Betere resultaten, hogere uitstroom en minder uitvallers

In het algemeen gaat het goed en steeds beter met het Rotterdams onderwijs. Dit blijkt het de Staat van het Rotterdams Onderwijs 2016 en de derde voortgangsrapportage van het Rotterdams onderwijsbeleid 'Leren Loont!". We zien betere resultaten, een hogere uitstroom en minder uitvallers. Terwijl in Rotterdam in verhouding nog steeds veel gezinnen een lage sociaaleconomische status hebben, ouders relatief laag opgeleid zijn en er sprake is van een hoge tussentijdse instroom van nieuwkomers, zien we dat de onderwijsresultaten op steeds meer punten het landelijk gemiddelde bereiken of benaderen. Juist in een stad als Rotterdam is het noodzakelijk dat het onderwijs het maximale uit alle kinderen haalt en ieder kind een vliegende start biedt. 

 

Lees hier: 

- De Staat van het Rotterdams Onderwijs 2016

- De derde voorgangsrapportage Leren Loont

- Raadsbrief Staat van het Rotterdams Onderwijs en voortgangsrapportage Leren Loont!